nieuwsoverzicht 3 jan - 7 jan (wk 1)

 07/01/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Bedrijfsbezoeken en beleidsadvies / Biociden / Tattoo-inkt / Coronamaatregelen / Jaarverslag IDPBW

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Jaarverslag van de IDPBW - dienstjaar 2021

De modellen voor dienstjaar 2021 zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO.

Volgens art. II.1-6, § 1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk is de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) stelt hiervoor modelformulieren (inclusief toelichting) ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2021. Deze formulieren kunt u downloaden, elektronisch invullen en intern bewaren.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

• Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
• Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
• Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Wij raden u aan om die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst moet u een ander model gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

De preventiedienst kan ook nog bijkomende informatie over haar werking ter beschikking stellen van de werkgever en het comité, maar dit moet wel vooraf vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement over de werking van het comité.

Het jaarverslag moet intern bewaard worden en ter beschikking gehouden worden van de ambtenaren van de AD TWW. U moet het verslag ook presenteren aan het comité voor preventie en bescherming op het werk voor de comitévergadering van februari.

Bron: FOD WASO

B. Huidige coronamaatregelen blijven van kracht

Op 6 januari 2022 is het overlegcomité bijeengekomen om de epidemiologische situatie te bespreken.

Gezien het stijgend aantal besmettingen en de toename van de ziekenhuisopnames door de snelle verspreiding van het omikronvariant van het coronavirus, werd beslist om de lopende maatregelen aan te houden:

1. telewerk

- minstens vier dagen per week verplicht telewerk

- per week maximaal één terugkeermoment met een maximale personeelsbezetting van 20 %

- teambuildings en andere activiteiten die een fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats vereisen blijven verboden, zowel binnen als buiten

2. samenkomsten, activiteiten en evenementen

- zie huidige beperkingen of sluitingen

3. onderwijs

- vanaf 10/1 opnieuw volledig contactonderwijs voor kleuter, lager en secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs mits:

* permante ventilatie

* vanaf 6 jaar mondmaskerplicht

* respecteren van test- en quarantaineregels (sluiting van klassen vanaf 4 besmettingen)

* digitaal vergaderen

* maximaal vermijden van mengen van klasgroepen

* geen buitenschoolse activiteiten met overnachting

* daguitstappen toegelaten mits inachtneming van de geldende regels

- oproep aan de ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten

- hoger onderwijs: beslissing na overleg

Er is evenwel een nieuw test- en quarantainebeleid vanaf 10 januari 2022. Dit is te raadplegen op de website info-coronavirus.be

Verder werd gevraagd aan het COVID-19 Commissariaat om de coronabarometer verder te verfijnen en uit te werken. Zie nieuwsoverzicht week 50 2021, rubriek “Overige nieuwsitems”, “B. Nieuwe generieke gids op komst”.

Bron: news.belgium

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 3 jan - 7 jan (wk 1)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.