Afspraken m.b.t. de vragen

Wat mag je verwachten van de adviezen van onze experten

Inhoudelijke scope

Het betreft vragen die betrekking hebben op het domein veiligheid en welzijn op het werk, onder andere met betrekking tot:

  • de wet welzijn;
  • de codex over het welzijn op het werk;
  • het AREI;
  • het ARAB;
  • managementsystemen gekoppeld aan bovenvermelde onderwerpen;
  • veiligheidscultuur.

Welke vragen wel?

Het betreft verduidelijkingsvragen die betrekking hebben op de inhoud of interpretatie van de wet- of regelgeving. Men kan dit het best omschrijven als: “Wat verwacht de regelgeving?”.

Voorbeeld: Moet ik als werkgever de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aankopen voor de interimkrachten die bij mij komen werken?

Welke vragen niet?

Implementatievragen. Het betreft vragen die, om een inhoudelijk relevant en kwalitatief antwoord te kunnen geven, een individueel aangepaste inschatting vereisen. Algemeen zou je deze vragen kunnen samenvatten onder: “Hoe moeten we dit aanpakken in onze eigen onderneming? Men mag van de experten namelijk niet verwachten dat ze vanop afstand een correcte inschatting en/of actieplan kunnen aanbieden.

Voorbeeld: Welke veiligheidsschoenen kunnen we het best in onze onderneming aankopen?

De redactie van INNIwise behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik de vraag niet te beantwoorden.

Toepassing informatie

De experten geven een antwoord op basis van de beschikbare informatie en hun ervaring. Zij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is maar zij kunnen zich niet in de plaats stellen van de inspectiediensten die eventueel een andere mening terzake kunnen hebben. INNI publishers noch de experten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie in de antwoorden.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.