Wijziging KB biociden

 03/01/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Het KB biociden wordt met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd.

Deze wijziging is een gevolg van de oprichting van een Comité voor advies inzake biociden (CAB) binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu via KB van 9 december 2021, gepubliceerd op 3 januari 2022.

Dit KB van 9 december 2021 regelt ook de opdrachten van het CAB, de samenstelling, de onverenigbaarheden met het lidmaatschap en de inhoud van het huishoudelijk reglement van het CAB.

In het KB biociden van 4 april 2019 wordt de referentie naar het opgeheven KB van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden vervangen door een verwijzing naar het KB van 9 december 2021 en wordt artikel 14 aangevuld met de vermelding dat het advies van het CAB kan gevraagd worden bij opheffing van de registratie.

Bron: KB van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (BS 3 januari 2022)

Wijziging KB biociden

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.