Relaties op de werkvloer: houdt de werkgever hier wel van?

 14/02/22

Nieuws

 Varia

Vandaag, 14 februari, is het Valentijn: de dag van de geliefden.

Zijn liefdesrelaties op het werk toegelaten?

Liefdesrelaties maken deel uit van het privéleven van de werknemer. Omwille van het Europese recht op privacy voor werknemers en recht op vrije partnerkeuze kunnen dergelijke relaties door de werkgever niet verboden worden, zelfs al ontstaan zij op de werkvloer.

Je hoeft het bijgevolg in principe ook niet te melden aan je werkgever wanneer je een relatie met een collega hebt.

Wanneer kan de werkgever tussenkomen?

Het feit dat de werkgever relaties op het werk niet kan verbieden, betekent niet dat hij niet kan ingrijpen in bepaalde gevallen. Hij kan tussenkomen indien de relatie een invloed heeft op het professioneel functioneren van de betrokken werknemer(s) en de relatie dus negatieve gevolgen heeft voor de werking van het bedrijf.

Zo kan de werkgever bijvoorbeeld voorstellen dat één van beide partners op een andere afdeling gaat werken in geval van ongepast intiem gedrag tijdens de arbeidstijd, in geval van belangenconflict (onterechte bevordering of loonsverhoging, …), verminderde kwaliteit van het werk, ... op voorwaarde dat de betrokkene hier geen nadeel van ondervindt.

Kan hierop geanticipeerd worden?

Om duidelijkheid te scheppen over wat kan en niet kan op relationeel vlak binnen de onderneming, kunnen regels worden opgenomen in het arbeidsreglement.

De werkgever kan ook een gedragscode opstellen waarin bv. wel staat dat je verplicht bent om een relatie op de werkvloer te melden. Deze code kan ook regels bevatten over het verwachte gedrag in deze situatie.

Bronnen: Partena - Jobat - Adecco

Relaties op de werkvloer: houdt de werkgever hier wel van?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.