Nieuwsoverzicht week 45

 06/11/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

2 – 6 november 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten

Het “Vijf presidenterapport” over de voltooiing van de Europese Economische en Monetaire Unie, gepubliceerd in juni 2015, stelt een gefaseerde voltooiing van de EMU (economische, fiscale, financiële dimensie) tegen 2025 voor.

In het kader van de economische dimensie wordt gewezen op het belang van betere prestaties op het vlak van werkgelegenheid en sociale bescherming.

De Europese pijler van sociale rechten, moet een kompas zijn voor opwaartse convergentie op sociaal- en werkgelegenheidsvlak. De Pijler, die de vorm aanneemt van een aanbeveling van de Commissie, identificeert een aantal sleutelprincipes en -rechten op twintig domeinen die billijke en goed werkende arbeidsmarkten en sociale beschermingssystemen moeten ondersteunen en daardoor ook bijdragen tot meer robuuste economieën in de eerste plaats in de Eurozone, maar niet-Eurozone EU-lidstaten kunnen aansluiten.

Beginsel 10 van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) luidt dat werknemers recht hebben op een hoog niveau van bescherming van hun gezondheid en veiligheid op het werk.

Een sociaal scorebord moet toelaten de invoering van de Pijler op te volgen.

In dit sociale scorebord is tot nu toe geen indicator opgenomen voor de werkomgeving. De Europese Commissie nodigt alle partners uit om uiterlijk op 30 november 2020 hun denkbeelden kenbaar te maken over nieuwe beleidsmaatregelen of wetgevingsinitiatieven die op de verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal of lokaal) moeten worden genomen, en/of om als lidstaat, regio, gemeente of organisatie concrete toezeggingen te doen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de pijler (Toegang tot de raadpleging).

Bronnen en meer info:

https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/europese-pijler-van-sociale-rechten

https://osha.europa.eu/nl/highlights/european-pillar-social-rights-have-your-say

b. Publicatie jaarverslag FOD WASO 2019

Met enige vertraging door de coronacrisis, werd het jaarverslag van de FOD WASO van het jaar 2019 gepubliceerd met de hoogtepunten van 2019 voor de FOD Werkgelegenheid. Dit gebeurde voor de eerste keer in digitale vorm. Zie nieuwsbericht van 5 november 2020.

c. Ventileren tegen corona

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is het ook belangrijk voldoende te ventileren.

In slecht geventileerde ruimtes kunnen de kleine druppeltjes die we verspreiden wanneer we ademen, zingen, niezen, hoesten of praten (zgn. aerosolen), urenlang in de lucht blijven hangen en zich opstapelen waardoor er meer kans op besmetting is. Die druppeltjes worden niet altijd allemaal tegengehouden door een mondmasker.

Om de concentratie van deze aerosolen te verminderen en dus de kans op besmetting te beperken, is aanvoer van zuivere lucht heel belangrijk.

Dit kan via ventilatie: een permanente stroom van verse lucht om de concentratie van de partikels te doen dalen of via piekventilatie: “verluchten” door middel van korte periodes van intense aanvoer van frisse buitenlucht en afvoer van binnenlucht.

Indien gebruik gemaakt wordt van een mechanisch ventilatiesysteem, moet dat moet goed afgesteld en goed onderhouden zijn.

Anderzijds kan je ook een stroom verse lucht creëren door ramen aan tegengestelde zijden van het huis of de kamer een langere tijd op kipstand te zetten.

Ideaal is een combinatie van de twee technieken aangezien de meeste ventilatiesystemen erop gericht zijn CO2 uit de lucht te halen, geen aerosolen.

Bronnen en meer info:

HLN, Ventileren tegen corona, maar wat als verwarming op volle toeren draait? (Celien Moors – 5/11/2020)

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/luchtvervuiling-binnenshuis/preventie#verlucht-en-ventileer

https://zigzaghr.be/anderhalve-meter-afstand-is-in-slecht-verlucht-kantoor-niet-voldoende/

INNIwise, Open deuren vragen open ramen (INNI redactie - 4/11/2020)

Nieuwsoverzicht week 45

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.