Jaarverslag FOD WASO 2019 gepubliceerd

 05/11/20

Nieuws

Met enige vertraging door de coronacrisis, werd het jaarverslag van de FOD WASO van het jaar 2019 gepubliceerd met de hoogtepunten van 2019 voor de FOD Werkgelegenheid. Dit gebeurde voor de eerste keer in digitale vorm.

Het jaarverslag bestaat uit verschillende filmpjes met uitleg over de thema’s die behandeld worden.

Na een woordje uitleg van de voorzitter, krijg je filmpjes te zien over de Federal Truck om leerlingen te sensibiliseren over gevaarlijke stoffen, over de OiRA Tools in België, over agressie bij inspecties en tenslotte over het 100-jarig bestaan van de Internationale ArbeidsOrganisatie.

1. Federal Truck, 700 leerlingen gesensibiliseerd

In 2019 werden leerlingen gesensibiliseerd over gevaarlijke stoffen, vooral inzake etikettering, wat er kan gebeuren als ze niet aandachtig zijn en wat ze moeten doen om zich te beschermen wanneer ze tijdens hun opleiding en later op de arbeidsmarkt met gevaarlijke stoffen in contact komen.

De federale overheid trok met een volledig ingerichte vrachtwagen (de “Federal Truck”) naar verschillende scholen in België om daar leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs te informeren over de gevaarsymbolen op chemische producten en de veiligheidsmaatregelen.

2. OiRA Tools in België

In 2019 werd een promotiecampagne gelanceerd over de OiRA Tools in België. Iedere werkgever moet immers zorgen dat op een veilige manier gewerkt kan worden.

De OiRA Tools zijn bedoeld om kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten.

In 2019 werd de focus gelegd op de kapperssector. Maar ook voor andere sectoren zijn OiRA Tools beschikbaar op de website van OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk).

De promotiecampagne zal verdergezet worden in 2020.

3. Inspecties en agressie, 20 incidenten in 2019

Bij inspecties durven werkgevers of hun personeelsleden wel eens agressief te reageren. In 2019 werden 20 incidenten geregistreerd. Dit kan zowel gaan om fysieke als verbale agressie.

In 2019 werd de beslissing genomen opleiding te voorzien voor de inspecteurs van de FOD WASO over hoe te reageren in geval van agressie of intimidatie bij inspecties. De opleiding zou van start gaan in oktober 2020

4. De IAO heeft haar honderdjarig bestaan gevierd in 2019

In 2019 vierde de IAO (Internationale ArbeidsOrganisatie) haar 100-jarig bestaan.

Op 7 mei 2019 was er een studiedag over de toekomst van de arbeid.

In juni vond in Genève de internationale Arbeidsconferentie plaats. Daar werd de Eeuwfeestverklaring van de IAO over de toekomst van de arbeid aangenomen. Die moet een routekaart zijn voor de Organisatie maar ook voor de toekomst van de arbeid.

Er werd ook een verdrag en een aanbeveling aangenomen om geweld en pesterijen op het werk te bestrijden. Meer info vind je terug op de website van de IAO (in het Frans).

Jaarverslag FOD WASO 2019 gepubliceerd

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.