nieuwsoverzicht 18 - 22 april (wk 16)

 24/04/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Uitdagingen veiligheid en gezondheid op het werk in de dienstenchequesector / Flitscontroles SIOD mei 2022 / SLIC Campagne-inspecties / Meer dan 10 % van de 54-plussers > 1 jaar afwezig door ziekte / Coronabarometer voorlopig nog van kracht

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Uitdagingen veiligheid en gezondheid op het werk in de dienstenchequesector

Lichamelijke belasting, afgezonderde tewerkstelling, kortstondige onderbreking tussen klanten, werken met chemische agentia, vallen van hoogte, te weinige sociale erkenning, weinig variatie, …

Dit zijn slechts enkele van de vele factoren die het welzijn van de werknemers in de sector van de dienstencheques negatief beïnvloeden.

Bovendien blijft de vraag naar huishoudelijke hulp stijgen doordat meer en meer vrouwen voltijds werken en ook gelet op de vergrijzing van de bevolking.

Vandaar dat het belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan de veiligheid en de gezondheid van werknemers tewerkgesteld in de dienstenchequesector.

De EU-OSHA publiceerde een nieuw discussierapport met een overzicht van de uitdagingen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk voor de Belgische dienstenchequesector alsook aanbevelingen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tewerkgesteld in deze sector zoals bijvoorbeeld het verschaffen van meer informatie inzake ergonomie, producteigenschappen, het voorzien in training en coaching, …

Bron: EU-OSHA

B. Flitscontroles SIOD mei 2022

De nationale flitscontroles van de Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst voor de maand mei zijn gepland in de bouwsector.

Een checklist die als leidraad bij deze controles gehanteerd zal worden, is terug te vinden op de website van de SIOD.

Bron: SIOD

C. SLIC Campagne-inspecties

In 2017 heeft het SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) een werkgroep (Werkgroep (WG) EMEX) opgericht om opkomende risico 's op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk aan te pakken. De belangrijkste doelstelling van WG EMEX was het versterken van de handhaving van de nationale wettelijke bepalingen inzake ergonomie en psychosociale arbeidsomstandigheden.

SLIC besloot een inspectie- en handhavingscampagne te organiseren op het gebied van preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSD's) en gaf WG EMEX de taak om de SLIC-campagne in 2022 te organiseren en uit te voeren. Deze campagne is gebaseerd op de SLIC-gids voor het beoordelen van de kwaliteit van de risicobeoordelingen en risicobeheersmaatregelen met betrekking tot de preventie van MSD's, gepubliceerd in maart 2019 en kreeg de naam "Healthy Workplaces Lighten the Load” (Gezonde werkplekken verlichten de last). Zij loopt vanaf januari 2022, beginnend met een train de trainer-evenement, tot eind 2022, met de verslagen van de campagne door de lidstaten.

Deze lente en zomer zullen er in heel Europa ongeveer tweeduizend vijfhonderd inspecties worden uitgevoerd, waarbij toezicht wordt gehouden op VGW-procedures in kappers, gezondheidszorg en sociale zorg, voedsel- en drankenindustrie, transport- en koeriersactiviteiten en in de bouwsector.

Medio november zullen de resultaten van deze campagne gepresenteerd worden op de Healthy Workplaces-top georganiseerd door de EU-OSHA in Bilbao.

Bron: EU-OSHA

D. Meer dan 10 % van de 54-plussers > 1 jaar afwezig door ziekte

Uit onderzoek door Securex blijkt dat meer dan 10 % van de werknemers ouder dan 54 jaar al meer dan een jaar afwezig is van het werk wegens ziekte. Een daling van deze cijfers zit er niet meteen in, gezien onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd.

Het is bijgevolg een uitdaging voor de HR-wereld om ervoor te zorgen dat de loopbaan van de werknemers zinvol en gezond wordt ingevuld door bijvoorbeeld jobaanpassing maar ook tijdige en grondige voorbereiding van de werkhervatting van de afwezigen.

Ook het absenteïsme van arbeiders tot 24 jaar is schrijnend. Bijna 5 % onder hen was in het eerste kwartaal van dit jaar thuis wegens ziekte. Een mogelijke verklaring is de coronacrisis die veel stress heeft veroorzaakt, mentaal maar ook financieel, die zorgde voor een onevenwicht werk-privé en die een algemeen gevoel van jobonzekerheid teweegbracht waardoor mensen toch bleven doorwerken bij klachten of hun ziekteverlof inkortten met herval tot gevolg.

Inspiratie over het creëren van een gezonde werkplek vind je terug in het boek “Wealthy Workplaces” van Brecht Buysschaert. Hoe je het werkgeluk kan vergroten lees je na in de uitgave van Griet Deca en Kim Hilgert “Werken aan werkgeluk”. Over hoe je een structureel aanwezigheidsbeleid kan opzetten, van je dan weer terug in het werk “Aanwezigheid” van de hand van Pascal Meyns.

Bron: HLN

E. Coronabarometer voorlopig nog van kracht

Het was de bedoeling dat het overlegcomité vandaag bijeen zou komen om te beslissen over de afschaffing van de coronabarometer maar gelet op de huidige coronacijfers is deze bijeenkomst uitgesteld.

Dit betekent dat de maatregelen die gelden voor code geel van de barometer nog steeds van kracht zijn en de mondmaskerplicht dus nog geldt in het openbaar vervoer en in zorginstellingen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het blijft ook aanbevolen om op drukke plaatsen en voor kwetsbare personen om een mondmasker te dragen.

Meer info kan je ook terugvinden in het nieuwsbericht van 7 maart.

Bron: vrt nws

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 18 - 22 april (wk 16)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.