22 nov - 26 nov (wk 47)

 26/11/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

telewerk / Black Friday / Self Assessment Testing Tool / prioriteiten EDPBW

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Verplicht telewerk: attest + aangifte RSZ

Sinds 20 november 2021 is telewerk opnieuw verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Deze verplichting geldt voor alle tewerkgestelde personen, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, ...).

Onder bepaalde voorwaarden kunnen terugkeermomenten georganiseerd worden:

  • maximaal 1 dag/week/persoon, waarbij maximum 20 % van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid mag aanwezig zijn (tot en met 19 december 2021).
  • maximaal 2 dag/week/persoon, waarbij maximum 40 % van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid mag aanwezig zijn (vanaf 20 december 2021).

Aan werknemers die niet kunnen telethuiswerken, bezorgt de werkgever een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. INNIwise stelt een sjabloon ter beschikking.

Bovendien registreren zij maandelijks via de portaalsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid per vestigingseenheid:

  • het totale aantal tewerkgestelde personen;
  • het totaal aantal personen met een niet-telewerkbare functie.

Meer info over de registratieplicht vind je op de website van de RSZ.

Bronnen: KB 27-11-2021 (wijziging MB 28-10-2021 ) - FOD WASO - RSZ

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Black Friday : dag van de pakjesbezorger

Eerder deze week viel de sociale inspectie binnen in verschillende depots van pakjesdiensten DPD en PostNL.

Hierbij werden verschillende inbreuken vastgesteld op zwartwerk, deeltijdse arbeid (bv. werken buiten het uurrooster) en illegale tewerkstelling.

Het gaat om “moderne slavernij”, aldus de vakbond.

Maandag publiceerde de Belgische Transportarbeidersbond BTB een zwartboek e-commerce waarbij gewezen wordt op de moeilijke omstandigheden waarin chauffeurs van pakjesbedrijven moeten werken met onder meer lange werkdagen, hoge werkdruk en weinig respect.

Door Black Friday uit te roepen tot dag van de pakjesbezorger, willen zij hen wél het respect geven dat ze verdienen. Aan verschillende depots waar ze vertrekken krijgen ze vandaag van BTB-ABVV een verrassingspakketje.

Bronnen: Vrt - SIOD (Sociale Inlichtingen en OpsporingsDienst) - Het Belang van Limburg

B. Self Assessment Testing Tool – COVID-19

De 'Self Assessment Testing'-tool werd ontwikkeld om de druk op de huisartsen te verlichten die overstelpt werden met vragen om getest te worden gelet op het stijgend aantal besmettingen Hierdoor kwam de reguliere zorg in het gedrang

Door het invullen van een vragenlijst kan je aan de hand van deze tool zelf nagaan of het zinvol is om een COVID-19-test te laten uitvoeren. Blijkt uit het advies dat gegenereerd wordt na het invullen van de vragenlijst dat dit het geval is, dan kan je zelf een testcode aanmaken om een gratis coronatest te laten afnemen in een testcentrum of bij een apotheker in de buurt en is het dus niet nodig om daarvoor naar je huisarts te bellen of gaan. Dit gebeurt via mijngezondheid.be. Met de testcode maak je vervolgens een afspraak in een testcentrum of bij de apotheker. Bij het voorleggen van de vragenlijst (geprint of opgeslagen), wordt de test gratis uitgevoerd. Het resultaat van de test kan je dan zelf raadplegen via mijngezondheid.be.

Om misbruik te vermijden kan “maar” 1 keer om de 11 dagen een testcode aangevraagd worden.

Op basis van cao nr. 160 van 19 november 2021 heeft men het recht afwezig te zijn van het werk met behoud van het loon om zich te laten testen op het COVID-19 virus op basis van het advies van de Self Assessment Testing Tool.

Let wel: de vragenlijst vervangt geen medisch onderzoek. In geval van ernstige symptomen, of wanneer je tot een risicogroep behoort of wanneer je gezondheidstoestand snel verslecht, neem je beter contact op met de huisarts.

Bronnen: cao nr. 160 - Domusmedica.be - Apotheek.be - Info-coronavirus.be

C. Prioriteiten externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

De directies van de 10 Belgische externe diensten voor preventie en bescherming, verenigd binnen hun koepelorganisatie Co-Prev, hebben voor de volgende periode samen een aantal prioriteiten vastgelegd, die als basis zullen dienen voor het inzetten van mensen en middelen en vragen uitdrukkelijk aan het kabinet van Minister Dermagne, aan hun toezichthoudende overheid, de FOD WASO, en aan de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om hen formeel te steunen in de voorgestelde aanpak.

Deze prioriteiten werden vastgelegd rekening houdend met de extra taken die de arbeidsartsen en arbeidsverpleegkundigen sinds het begin van de corona pandemie op zich moesten nemen, naast hun reguliere taken in het kader van het gezondheidstoezicht en het risicobeheer die een achterstand opliep omdat veel bedrijven gesloten waren of (een deel van) hun activiteiten moesten staken. Voor deze reguliere taken zullen de arbeidsverpleegkundigen maximaal worden ingezet.

Het gaat om volgende prioriteiten:

  • 3e vaccinatie in de zorgsector
  • detectie en opvolging van COVID-clusters in bedrijven
  • “meerwaarde”onderzoeken binnen het klassieke takenpakket (aanwervingen, werkhervattingen, moederschapsbescherming, re-integratie, voorafgaand bezoek, spontane raadpleging, …)
  • Vaccinatiecampagne seizoensgriep

Bron: Co-Prev

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Volgende vraag aan de experten werd deze week toegevoegd:

  • Kan de jaarlijkse controle van de ladders intern worden uitgevoerd door een bevoegd persoon of moet dit gebeuren door een EDTC?

22 nov - 26 nov (wk 47)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.