nieuwsoverzicht 7 - 11 feb (wk 6)

 11/02/22

Nieuws

 Varia

Coronabarometer: code oranje / Recht op deconnectie / Tewerkstelling onderaannemers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Overlegcomité 11-2-2022: code oranje vanaf 18-2-2022

Het overlegcomité van vrijdag 11 februari besliste om over te gaan naar code oranje op de coronabarometer en dit met ingang van vrijdag 18 februari 2022, hoewel strikt gezien nog niet aan alle voorwaarden om over te kunnen schakelen voldaan is. Toch werd de beslissing genomen gezien de daling van het aantal nieuwe besmettingen de voorbije twee weken, het feit dat het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties lager ligt dan 1 en een beginnende daling van het aantal nieuwe hospitalisaties en het aantal corona-opnames op intensieve zorgen.

De belangrijkste wijzigingen voor de bedrijfswereld zijn:

 • de afschaffing van de verplichting tot telewerk: telewerk wordt terug aanbevolen
 • ventilatie van binnenruimtes: bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen

Een overzicht van de maatregelen is terug te vinden op www.info-coronavirus.be.

Een schematische overzicht van de geldende regels bij code oranje vind je hier.

OPM: ben je geregistreerd via de BE-Alert app, dan krijg je via het Nationaal Crisiscentrum na ieder overlegcomité een overzicht van de beslissingen die genomen werden. Deze app speelt dus tijdens de coronacrisis een aanzienlijke rol.

Bronnen:

 • News.belgium.be
 • FOD economie
 • Crisiscentrum.be

B. Recht op deconnectie voor Rijksambtenaren

Op 3 januari 2022 verscheen het KB van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht.

Dit besluit voert, met ingang van 1 februari 2022 een recht op deconnectie in voor Rijksambtenaren, zowel statutairen als contractuelen. Dit houdt in dat hij enkel buiten de normale arbeidstijd, d.i. elke periode tijdens dewelke de Rijksambtenaar ter beschikking staat van zijn werkgever, kan gecontacteerd worden:

 • in uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode
 • of indien de Rijksambtenaar aangeduid wordt voor een wachtdienst.

Bovendien mag de Rijksambtenaar geen nadelen ondervinden:

 • wanneer hij buiten de normale arbeidstijd zijn telefoon niet opneemt
 • wanneer hij buiten de normale arbeidstijd werkgerelateerde berichten niet leest

Via omzendbrief nr. 702 van 20 december 2021, eveneens gepubliceerd op 3 januari 2022, wordt toelichting gegeven bij het recht op deconnectie en een stappenplan voorgesteld voor het overleg rond deconnectie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt.

Voor werknemers uit de privésector bestaat dit recht nog niet.

In het kader hiervan, organiseert de Europese Commissie en het Europese Parlement op 15 maart 2022 een conferentie over telewerk en het recht op deconnectie. Deze conferentie is digitaal te volgen. Meer info is terug te vinden op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

De bedoeling van deze conferentie is om een forum te bieden voor de verschillende perspectieven van de Europese instituten, lidstaten, sociale partners en belanghebbenden. Tijdens deze conferentie wordt de evolutie op het gebied van telewerk en het recht op deconnectie onder de loep genomen, worden de opportuniteiten en uitdagingen nagegaan en de verscheidene beleidsmaatregelen onderzocht.

Bronnen:

 • KB 2-12-2021, BS 3-1-2022, p. 6 e.v.
 • Omzendbrief nr. 702 van 20-12-2021, BS 3-1-2022, p. 52 e.v.
 • Beswic

C. Tewerkstelling onderaannemers – controle door FOD WASO

Op 13 januari 2022 werd door de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne antwoord gegeven op een parlementaire vraag van 2 december 2020 met betrekking tot de tewerkstelling van onderaannemers bij bpost en daarbij aansluitend de controle door FOD WASO.

Mede door de coronacrisis is het aantal pakjes dat verstuurd wordt enorm gestegen.

Doordat bpost deze toenemende vraag niet alleen kan verwerken, wordt een beroep gedaan op onderaannemers. Het probleem hierbij is dat deze onderaannemers op hun beurt ook nog eens een beroep doen op onderbetaalde werknemers en bovendien vaak de wettelijke bepalingen overtreden.

Een werkgever, bpost inclusief, is evenwel niet verplicht haar onderaannemers aan te geven aan de FOD WASO en/of de arbeidsinspectie.

Standaard oefent de FOD WASO dus geen controle uit op contracten van onderaanneming, tenzij zij over concrete aanwijzingen beschikken van sociale dumping en dus schending van de loon- en arbeidsvoorwaarden of schending van de veiligheid en het welzijn op de werkvloer. In dit geval volgt wel een controle door respectievelijk de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten en de Arbeidsinspectie – Toezicht Welzijn op het werk.

In dit geval is een correctionele vervolging of administratieve geldboete niet uitgesloten.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2021-2022, 13 januari 2022, nr. 110/074 (Vr. nr. 110 E. Samyn)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


nieuwsoverzicht 7 - 11 feb (wk 6)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.