nieuwsoverzicht 11 tot 15 sept (wk 37)

 20/09/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Schoorsteenbrand / Week van de mobiliteit / Digitale gids voor de preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld in de publieke ruimte / Meer gevaarlijke situaties op het werk / Drones

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Opheffing artikel 52.10.1 ARAB

Zie nieuwsbericht 15 september 2023

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Schoorsteenbrand vermijden? Regelmatig onderhouden

Van 14 tot en met 1 oktober 2023 loopt de jaarlijkse brandpreventiecampagne die dit jaar focust op schouwbranden.

Bij traditionele schoorstenen, maar ook die uit inox-buizen kan er zich een probleem voordoen wanneer roet zich hecht aan de schoorsteenwanden. Creosoot, de teerachtige substantie die ontstaat door het samenpakken van roet, kan ontbranden bij een temperatuur van 500° wat al snel bereikt wordt.

Onderhoud is het kernwoord om schoorsteenbranden te vermijden. Dit houdt in dat je minstens een keer per jaar de schoorsteen laat vegen en dat een controle gebeurt op scheuren en lekken. Ook moet er voldoende trek in de schoorsteen zijn. Bij het stoken is het belangrijk om droog, onbehandeld hout te gebruiken. Tenslotte is ook ventilatie cruciaal.

Bel meteen het noodnummer 112 wanneer er toch brand ontstaat en doe, indien dit veilig kan, een eerste bluspoging. Om rook te vermijden doe je dit met zand of zout. Je zorgt ervoor dat de luchttoevoer afgesloten is en verwijdert in de ruimte rondom de schoorsteen het brandbare materiaal. Breng jezelf in veiligheid en neem nooit onnodige risico’s.

Voor meer info en tips: www.speelnietmetvuur.be en onze webinars omtrent brandveiligheid.

Bronnen:

  • www.civieleveiligheid.be
  • www.speelnietmetvuur.be

B. Week van de mobiliteit (16/9 t.e.m. 22/9 2023)

Vlaanderen

De week van de mobiliteit is op 16 september gestart. Traditiegetrouw is ze in gang getrapt met de autoloze zondag, maar er staan nog heel wat andere zaken op de planning: de lancering van het pendeloproepfonds, de strapdag, de World Car Free Day, …

De oproep van het Pendelfonds is op 18 september opengezet en bedrijven en overheden kunnen zich hier aanmelden. Met dit fonds wil de Vlaamse overheid via subsidies initiatieven voor duurzaam woon-werkverkeer stimuleren. Dit jaar is de oproep gericht op projecten die de verbinding tussen openbaar vervoer en de werkplek verbeteren en op projecten die het gebruik van fietssnelwegen stimuleren. De aanvraag indienen kan tot 18 oktober 2023, het dossier vervolledigen kan tot 18 januari 2024.

Wie meer wil weten over fietsveiligheid kan het INNI-webinar van 20 september herbekijken.

Bronnen:

  • www.pendelfonds.be
  • www.duurzame-mobiliteit.be

Brussel

Ook in Brussel staan er een heleboel activiteiten gepland. ‘Vollenbike’ voorziet op 20 en 27 september bijvoorbeeld een behendigheidsparcours, herstelworkshops en een tweedehandsfietsenmarkt. Ze doen dat trouwens nog eens over op 4 oktober.

En omdat het vooruit gaat als je meerdere mobiliteitsdiensten combineert organiseert MaaS Activatie @ Docks op 23 september een dag om de verschillende mobiliteitsmogelijkheden te testen. Heel wat vervoersdiensten zijn gratis te proberen die dag en de mobiliteitsdeskundigen staan ter beschikking om al je vragen te antwoorden.

Bron : https://weekvandemobiliteit.brussels/

C. Digitale gids voor de preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld in de publieke ruimte

De ‘digitale gids voor de preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld in de publieke ruimte’ is een bron aan inspiratie voor initiatieven tegen seksueel geweld in de openbare ruimte. Daarnaast moedigt het ook lokale partners aan om deel te nemen aan de projecten die door bijvoorbeeld steden en gemeenten, maar ook verenigingen of politiezones in heel België zijn opgezet. Meer info over de gids en een aantal inspirerende praktijken vind je hier.

Ook op de werkvloer is dit een actueel thema. Het is belangrijk om het thema bespreekbaar te maken en eventuele problemen kordaat aan te pakken. Tips hierover vind je in het richtsnoer ‘Ongewenst gedrag op het werk’.

Bron: besafe.be

D. Nederlandse veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) meldt in een open brief aan de werkgeversorganisaties dat op de werkvloer steeds vaker onveilige situaties ontstaan doordat de aandacht voor het veilig werken van personeel afneemt.

Vooral de mkb’s (nvdr.: midden- en kleinbedrijf) hebben te kampen met een tekort aan veiligheidsdeskundigen omdat ze deze maar weinig vinden op de huidige arbeidsmarkt. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. De regelgeving rond milieu- en arbowetgeving wordt steeds complexer en een gekwalificeerde deskundige is dan ook wenselijk.

Omdat ondernemingen het moeilijker hebben om de risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te ondervangen, zijn er ook steeds vaker overtredingen en onwerkbare situaties. In het uiterste geval leidt het tot ernstige veiligheidsincidenten.

De oproep is dan ook duidelijk: geef nu prioriteit aan de essentiële rol van veiligheidsdeskundigen en zet in op hun opleiding.

Lees de open brief hier.

Bron: Arbo

E. Drones en de veiligheid en gezondheid op het werk

Wanneer we een blik werken op de toekomst van werk zien we al snel de drones voorbijkomen. Wat houden deze onbemande luchtvaartuigen in voor de werkplek en wat zijn de gevolgen op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Mogelijke risico’s zijn onder meer verwondingen bij zowel de operator als de omstaanders, materiële schade, privacyschendingen, … Een van de aanbevelingen uit de nota is dan ook het monitoren van zowel gezondheids- als levenskwaliteitsparameters, terwijl andere aanbevelingen zich richten op bijvoorbeeld opleiding en communicatie. In de discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt hierop dieper ingegaan.

Bron: osha.europa.eu

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze week in de spotlight:

Praktische informatie: Ongewenst gedrag op het werk (Koen Van Hulst)

nieuwsoverzicht 11 tot 15 sept (wk 37)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.