Opheffing artikel 52.10.1 ARAB

 15/09/23

Nieuws

 ARAB

Met ingang van 25 september 2023 wordt artikel 52.10.1 van afdeling V houdende voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen van het ARAB opgeheven.

Dit artikel bepaalde dat de elektrische netten voor de waarschuwing en het alarm verschillend moesten zijn.

Deze bepaling is echter voorbijgestreefd en werd ook reeds geschrapt uit punt 6.8.4 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB basisnormen brand (KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen – BS 26-4-1995).

Indien deze bepalingen in het ARAB zou blijven bestaan, kan dit problemen opleveren tijdens installatiecontroles.

Bovendien houdt een installatie zonder verschillende elektrische netten voor de waarschuwing en het alarm geen gevaar in voor het welzijn van de werknemers.

Er dient evenwel steeds voor gezorgd worden dat de systemen zodanig zijn opgebouwd dat een correcte werking van de systemen gegarandeerd is.

Bronnen :

Het ARAB wordt al geruime tijd afgebouwd en in fases overgeheveld naar de codex welzijn. Een stavaza van artikel 52 vind je in de concordantietabel, toegevoegd in INNIWISE.

Opheffing artikel 52.10.1 ARAB

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.