UPDATE: inspectie-instrument voor magazijnopslag

 09/12/20

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Van toepassing op Sevesobedrijven.

De afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de FOD WASO heeft de brochure 'Inspectie-instrument Magazijnopslag' geüpdatet. Dit wordt gebruikt bij het uitvoeren van planmatige en systematische onderzoeken in Sevesobedrijven.

Deze leidraad biedt een kader voor de chemische sector en is gebaseerd op de Seveso-regelgeving. Hiermee kan de exploitant aantonen dat, gelet op de activiteiten in de inrichting, passende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen ervan binnen als buiten de onderneming te beperken.

De maatregelen zijn zowel van technische, organisatorische als bedrijfskundige aard.

UPDATE: inspectie-instrument voor magazijnopslag

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.