Wijziging codex, boek VI, titel 3 : Asbest

 27/02/23

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

In het Belgisch Staatsblad van maandag 27 februari 2023 verscheen het koninklijk besluit van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Via dit KB wordt beoogd:

  • de kwaliteit te verbeteren van de asbestinventarissen en van het gebruik van deze inventarissen tijdens de werken
  • hiertoe wordt een model van asbestinventaris ingevoerd en worden specifieke instructies betreffende monsternemingen gegeven
  • de kwaliteit van de metingen van de concentraties van asbestvezels in de lucht te verbeteren
  • hiertoe wordt expliciet vermeld dat het erkende laboratorium een monsternemingsstrategie moet opstellen en dat de werkgever-opdrachtgever het erkende laboratorium voor deze metingen aanstelt in geval van metingen rond en in de hermetische zone
  • te verzekeren dat het werkplan effectief gevolgd wordt
  • de mogelijkheid te voorzien voor het aanvragen van afwijkingen voor bijzondere constructies waar de opstelling van een hermetische zone technisch niet haalbaar is en die minstens een equivalent beschermingsniveau bieden
  • betere gegevens te verkrijgen over blootstelling van asbestverwijderaars
  • de veiligheid van de asbestverwijderaars te verhogen en de inspectie te faciliteren
  • de vrijgaveprocedure na werken in hermetische zone aan te passen

De wijzigingen treden in werking op 9 maart 2023.

Bron: KB 12-2-2023 (B.S. 27-2-2023)

Wijziging codex, boek VI, titel 3 : Asbest

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.