4-2-2021: Wereldkankerdag

 04/02/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Op vrijdag 4 februari 2022 is het wereldkankerdag.

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de grootste oorzaak van het jaarlijks overlijden aan kanker van meer dan 100 000 Europese werknemers.

Om dit probleem aan te pakken, werd in 2020 een grote campagne opgestart om werkgerelateerde blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen: “Roadmap on carcinogens”. De strategie werd ontwikkeld op basis van 4 pijlers: bewustwording creëren, hulp bieden, stakeholders mobiliseren en gerichtheid op innovatie. Er wordt ook een overzicht gegeven van diverse goede praktijken uit verschillende landen.

Meer info over de strategie 2020-2024 is terug te vinden op de website van EU-OSHA.

De wettelijke bepalingen rond kankerverwekkende agentia zijn terug te vinden in de codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel II. Op basis hiervan is de werkgever verplicht tot het opstellen van een risicoanalyse chemische agentia. De risicoanalyse chemische agentia vangt aan met het maken met een goede inventaris. De werkgever gaat dus in de eerste plaats na of er gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats aanwezig zijn of kunnen zijn. Pas na het maken van de inventaris kan hij overgaan tot de beoordeling van elk risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van die chemische agentia. Een voorbeeld van dergelijke inventaris is terug te vinden op INNIwise.

Bronnen: Beswic - EU-OSHA

4-2-2021: Wereldkankerdag

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.