Wijziging codex m.b.t. agentia met hormoonontregelende eigenschappen

 18/07/23

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Met ingang van 28 juli 2023 wordt de codex over het welzijn op het werk gewijzigd wat de chemische agentia betreft.

Het wijzigingsKB werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het heeft tot doel werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan hormoonverstoorders en de gezondheidseffecten die hieruit zouden kunnen volgen door agentia met hormoonverstorende eigenschappen op te nemen in het toepassingsgebied van boek VI, titel 2 van de codex over het welzijn op het werk. Hierdoor wordt de hogere bescherming die nu reeds geldt voor de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia ook van toepassing op de blootstelling van werknemers aan agentia met hormoonverstorende eigenschappen.

Er wordt tevens voorzien in een definitie van “agens met hormoonontregelende eigenschappen”.

Daarnaast wordt in boek X van de codex over het welzijn op het werk uitdrukkelijk vermeld dat het verboden is jongeren, zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven bloot te stellen aan deze agentia.

Ook wordt een nieuwe bijlage VI.2-4 “Lijst met hormoonontregelende stoffen en mengsels” opgenomen.

Bron: KB 2-7-2023, BS 18-7-2023

Wijziging codex m.b.t. agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.