Nieuwsoverzicht week 11

 19/03/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

15 - 19 maart 2021

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Mag de arbeidsarts de met COVID-19 besmette werknemers meedelen?

Juridische adviezen verschillen en de GDPR-wetgeving respecteren is belangrijk, maar wanneer moet de arbeidsarts de namen van met COVID-19 besmette medewerkers aan de werkgever meedelen? De Orde der Artsen geeft uitsluitsel:

  • De arbeidsarts deelt de resultaten mee aan de bevoegde autoriteiten, conform het KB over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts [1] .

    M.a.w. voor het traceren van contacten moet de identiteit van de werknemer aan de werkgever onthuld worden.

  • Om verspreiding van het virus tegen te gaan, bezorgt de arbeidsarts een quarantaineverklaring aan werknemers die een risicocontact vormen. Daarom wordt hun identiteit aan de werkgever bekendmaakt.
  • De werkgever mag de identiteit van besmette personen echter niet bekendmaken aan andere medewerkers, ook niet bij het nemen van extra maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Hierin kan de arbeidsarts ondersteuning bieden.

De arbeidsarts mag dus de naam van een COVID-positieve werknemer enkel meedelen aan de werkgever. Maar voor alle duidelijkheid: noch de arbeidsarts, noch de werkgever mag deze naam aan andere werknemers kenbaar maken.

[1] KB 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 (B.S. 21 januari 2021)

Bron: Attentia

B. FOD Werkgelegenheid lanceert sensibiliseringscampagne over psychosociale risico’s

Het is al een jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen ingevoerd werden. Daarbij blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan de psychosociale risico’s op het werk. Er werd nieuwe campagne gelanceerd door het FOD WASO.

Doel
De welzijnsactoren bewust maken van deze risico's (stress, pesterijen, alcohol en drugs, geweld, burn-out en de risico's van telewerken in verband met de gezondheidscrisis) door hen verschillende preventie-, opleidings- en bewustmakingsgidsen en -instrumenten aan te bieden.

Bron: Beswic

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise.

Nieuwsoverzicht week 11

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.