nieuwsoverzicht 17 jan - 21 jan (wk 3)

 23/01/22

Nieuws

 Varia

Ioniserende stralingen / Campagnes inspectie 2022 / PFOS en welzijn op het werk / Coronabarometer

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Campagnes arbeidsinspectie 2022

Ook in 2022 voert TWW (Toezicht Welzijn op het Werk) in heel België inspectiecampagnes uit in verschillende sectoren.

Doel?


Het doel van deze inspecties is nagaan welk beleid de werkgevers voeren op vlak van welzijn, en dit met betrekking tot de 7 welzijnsdomeinen zoals bepaald in artikel 4 van de welzijnswet.

Werkgevers bij wie onregelmatigheden worden vastgesteld, worden gesanctioneerd door middel van bv. een mondeling of schriftelijk advies, een waarschuwing of zelfs het stopzetten van de activiteit bij ernstige tekortkomingen.

Welke regio’s, sectoren en topics?


Welke regio’s en sectoren mogen de komende maanden inspectiecampagnes verwachten? En op welke materie zullen arbeidsinspecteurs focussen?

Nationaal vlak

SectorThema
Bouwsector: torenkranen , afbraakwerken
DienstenchequesArbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie
HorecaOpvolging OiRA

Regionaal vlak

Provincie

Sector

Thema
Antwerpen

Logistiek

Gevaarlijke producten

BrusselThuisleveringErgonomie
HenegouwenTextielindustrieVeiligheid
Limburg & Vlaams-BrabantBeenhouwerijenVeiligheid
LuikBegraafplaatsenErgonomie
Namen - Luxemburg - Waals-BrabantZiekenhuizen

Psychosociale risico's

Oost-VlaanderenThuisverplegingVeiligheid (arbeidsmiddelen)
West-VlaanderenFabricage van meubelsGevaarlijke producten

(composietmaterialen)

Bronnen: Cohezio, Premed en Liantis

B. PFOS en welzijn op het werk

In het kader van het dossier van de PFOS-vervuiling van 3M in Zwijndrecht stelde volksvertegenwoordiger Peter Mertens op 9 december ll. een parlementaire vraag aan vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne met betrekking tot het welzijn van de betrokken medewerkers van 3M en bij uitbreiding van alle bedrijven die aan soortgelijke zaken waren en zijn blootgesteld.

Er werd onder meer gepolst naar de aard van het onderzoek door de inspectiediensten in het kader van het welzijn op het werk, de blootstelling via de lucht, het materiaal en de kleding, de monitoring bij de werknemers en hun familie, de drempel om van een gezondheidsrisico te kunnen spreken en het tijdstip waarop de FOD WASO op de hoogte was van de PFOS-problematiek.

De minister van werk verschafte een uitgebreid antwoord op deze vraag.

De inhoud van het dossier laten we hier buiten beschouwing.

Wel vermeldenswaardig zijn de preventieve maatregelen die na een risicoanalyse chemische agentia en op advies van de EDPBW werden vastgelegd voor werknemers die grondwerken uitvoerden in het gecontamineerd gebied:

 • dragen van beschermkledij met lange mouwen en lange broekspijpen ter bescherming tegen contact met vervuilde aarde
 • verbod om kledij mee naar huis te nemen
 • verplichting voor de werkgever om minstens wekelijks en telkens bij vervuiling de kledij te reinigen
 • dragen van water- en stofdicht en afwasbaar veiligheidsschoeisel
 • dragen van masker met FFP3 filter voor werknemers die zwaar fysieke arbeid verrichten in de aarde bv. gebruik van een spade
 • verplichting om bij graafwerken met een kraan gebruik te maken van een overdrukcabine met totaalfilter of een FFP3 filter te dragen in de cabine
 • dragen van waterbestendige handschoenen bij werken in de grond (bij voorkeur nitrilrubber)
 • nauwgezet toepassen van de hygiëneregels:
  • er dient een werfkeet voorzien te worden waar maaltijden genuttigd moeten worden
  • eten en roken binnen de werfzone is verboden
  • voor het eten dient met de handen te kunnen wassen waardoor bijgevolg in het eerste compartiment van de werfkeet een lavabo, zeep, proper water en papieren handdoeken aanwezig moeten zijn
  • op het einde van de werkdag moet de werknemer zich kunnen wassen of douchen, vooraleer hij propere kledij aantrekt
  • wanneer men geen gebruik maakt van een wegwerpoverall, moet in de sociale ruimte een afzonderlijke kast aanwezig zijn voor propere en vuile kledij
 • invoeren van biomonitoring van de grondwerkers via metingen in het bloed
 • stofvorming beperken door gebruik te maken van sproeikarren
 • voortdurend schoonmaken van de wegenis en verplichting om het zand van de veegwagen in de werkzone te houden
 • verplichting om de werfketen regelmatig te reinigen
 • voorzien van borstels aan de werfketen om de schoenen af te vegen

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, 16 december 2021, nr. 55/072 (Vr. nr. 683 P. Mertens)

C. Coronabarometer goedgekeurd

Het overlegcomité van vrijdag 21 januari 2022 keurde de coronabarometer goed.

Deze barometer zal voor meer structuur zorgen in de beslissingen van het overlegcomité. De bedoeling is om te kunnen anticiperen op de epidemiologische situatie en op die manier transparanter te communiceren aan de betrokken sectoren.

Deze barometer is opgebouwd rond de drie kleuren geel, oranje en rood waarbij elke kleur een fase weerspiegelt van de druk op de zorg en in elke fase ook specifieke maatregelen gelden. Deze maatregelen spitsen zich vooral toe op publieke evenementen, op de horeca en op vrijetijdsactiviteiten. Meer details kunt u hier terugvinden.

Bij code geel is de druk op de zorg onder controle, bij code oranje dient ingegrepen te worden om alles terug onder controle te krijgen en bij code rood bestaat een hoog risico op overbelasting van de zorg.

Het is het overlegcomité die zal bepalen welke code gedurende welke periode geldt. Het zal hierbij niet alleen rekening houden met de druk op de zorg maar ook met een algemene beoordeling van de epidemiologische situatie waarbij bijzondere aandacht zal besteed worden aan de mentale gezondheid.

Het overlegcomité van 21 januari besliste meteen al dat vanaf 28 januari 2022 code rood zal gelden.

Parallel hiermee zal ook de generieke gids aangepast worden om ook een proactieve gids te zijn die ingezet zal kunnen worden van zodra zich een epidemie of pandemie voordoet.

De maatregelen in de gids zullen opgebouwd zijn uit drie fases van bescherming, waarbij in elke fase extra maatregelen gelden. Zie ook nieuwsoverzicht week 50 2021, rubriek “Overige nieuwsitems”, “B. Nieuwe generieke gids op komst”.

Bronnen: Info-coronavirus.be en Belgium.be

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Richtsnoer: Kleur veiligheidshelmen in de bouwsector

nieuwsoverzicht 17 jan - 21 jan (wk 3)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.