29 nov - 3 dec (wk 48)

 03/12/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

REACH / CLP / Luchtzuiveringssystemen / Gender mainstreaming / Cijfers burn-out RIZIV / Sensibiliseringscampagne mentaal welzijn / Overlegcomité 3 december / Voedingssupplementen tegen corona

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. REACH – bijlage XVII

Toevoeging van de stof N,N-dimethylformamide (CAS-nr. 68-12-2; EG-nr. 200-679-5) aan bijlage XVII.

Bron: Verord. (EU) nr. 2021/2030 van 19-11-2021, PB L 415 van 22-11-2021.

B. CLP – bijlage VI

Rectificatie van het signaalwoord (Dgr wordt Wng) bij de vermeldingen voor pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethaan-1,2-diylnitrilo)pentaäcetaat; N-carboxymethyliminobis(ethyleennitrilo)tetraäzijnzuur en pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethyleennitrilo)tetraäcetaat

Bron: Verord. (EU) nr. 2021/1962 van 12-8-2021, PB L 400 van 12-11-2021

C. Verlenging voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen

Bij ministerieel besluit van 23 november 2021 worden de maatregelen genomen in de artikelen 1 tot en met 8 van het MB van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, verlengd.

Om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken is een gepaste ventilatie met verse lucht van gebouwen, andere dan gebouwen met een medische functie noodzakelijk (zie advies nr. 9616 van de Hoge Gezondheidsraad).

Wanneer de CO2-concentratie in de lokalen van een gebouw de grens van 900 ppm bereikt, moeten onmiddellijk acties ondernomen worden om het ventilatiedebiet met verse lucht te verhogen, de virusconcentratie in de lucht te verdunnen en zo de overdracht van SARS-CoV-2 te beperken.

Als het niet mogelijk is voldoende te ventileren en verluchten is het inschakelen van nieuwe technische systemen vereist om de hoeveelheid SARS-CoV-2 in de lucht te verminderen.

Personen die mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen op de markt brengen, moeten bewijzen leveren voor de beweringen met betrekking tot het niveau van doeltreffendheid tegen SARS-CoV-2 in reële omstandigheden en het ongevaarlijk zijn van hun systemen d.w.z. dat zij geen gevolgen hebben voor de gezondheid.

Op de Belgische markt vinden echter ook verkopen plaats van systemen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid, zoals UVC-lampen met directe straling, systemen die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Hoge Gezondheidsraad acht deze systemen in zijn advies van 3 februari 2021 (gepubliceerd op 15 februari 2021) gevaarlijk voor de gezondheid.

Het MB van 12 mei 2021 regelt de voorwaarden verbonden aan het op de markt brengen van deze systemen, het kader voor marktcontrole- en toezichtacties. Omdat SARS-CoV-2 nog steeds circuleert en dat daarom de maatregelen om besmetting via de lucht te beperken, zeker in door het publiek bezochte ruimten, moeten worden behouden, worden deze voorwaarden bij MB van 23 november 2021 verlengd tot 31 mei 2021.

Er dient echter steeds rekening mee gehouden te worden dat steeds de basismaatregelen gerespecteerd moeten worden, denk bv. aan het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van een fysieke afstand.

Bron: MB 23-11-2021, BS 27-11-2021

D. Arbeidsongevallen en beroepsziekten: wijzigingen inzake “gender mainstreaming”

Gender mainstreaming betekent ‘het integreren van gendergelijkheid in het dagelijks beleid’. Bij elke beslissing moet worden nagegaan of de beslissing of maatregel rekening houdt met de verschillen tussen mannen en vrouwen of met het effect ervan op mannen en vrouwen.

De Europese Commissie wil via haar strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 tegen 2025 een Unie waarin vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun verscheidenheid, vrij zijn hun eigen pad in het leven te kiezen, gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien, en in gelijke mate leiding geven aan onze Europese samenleving en hiermee een einde maken aan gendergerelateerd geweld, genderstereotypes bestrijden, de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt dichten, gelijkwaardige deelname aan de verschillende sectoren van de economie, de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aanpakken, een evenwicht vinden in de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen, in de besluitvorming en in de politiek.

De lidstaten van de EU dienen deze strategie mee vorm te geven.

Via het KB van 7 november 2021 worden een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten gewijzigd inzake “gender mainstreaming”.

Bron: KB 7-11-2021, BS 2-12-2021

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Volgt na corona de burn-out epidemie?

Uit recente cijfers van het RIZIV blijkt dat ons land vorig jaar 33.402 mensen telde die meer dan een jaar arbeidsongeschikt waren door een burn-out. Dat is een stijging van 33 % tegenover 2016. In 2020 vertegenwoordigen burn-out en depressie 24,14 % van de gevallen in langdurige arbeidsongeschiktheid: respectievelijk 7,14 % en 17 %. De periode van “invaliditeit” begint na één jaar arbeidsongeschiktheid.

In deze tabel vind je de evolutie van 2016 tot 2020 terug van het aantal personen met burn-out en depressie die erkend zijn in invaliditeit op 31 december van elk jaar. Deze cijfers bestaan uit langdurige burn-outs, zonder dat de oorzaak (beroepsmatig of niet) wordt verduidelijkt.

De cijfers over vijf jaar werden ook uitgesplitst volgens drie criteria : leeftijd, geslacht en regio. Enkele opmerkelijke verschillen:

 • De leeftijdsgroep die het meest getroffen wordt, is die van 50 tot en met 59 jaar.
 • Vrouwen vertegenwoordigen meer dan 2/3 van de gevallen van depressies en burn-outs.

"De lockdowns en het thuiswerk lijken de opmars van burn-outs nog te versnellen", zeggen de Socialistische Mutualiteiten.

Bron: RIZIV

B. Sensibiliseringscampagne mentaal welzijn op het werk

De FOD Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid zijn gestart met een informatie- en sensibiliseringscampagne om mentaal welzijn bespreekbaarder te maken, thuis of op het werk.

De campagne richt zich zowel naar werkgevers, leidinggevenden, HR- en preventiediensten als naar werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

De coronacrisis duurt ondertussen al meer dan anderhalf jaar en zorgt dus al een hele tijd voor heel wat stress, wat een negatieve impact heeft op het mentaal welzijn van de bevolking.

De net gelanceerde campagne, die deel uitmaakt van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, verschaft handvaten om een sterke mate van stress en burn-out te voorkomen (preventie) en wil tevens werkgevers en werknemers bewust maken van het probleem en mentaal welzijn bespreekbaar maken.

Op de website afspraakmetjezelf.be kan je een afspraak kiezen die je met jezelf maakt en die je mentaal welzijn op het positieve manier beïnvloedt of je kan er zelf een schrijven. Je kan er ook een test doen die je een beeld geeft van je mentale welzijn én je vindt er heel wat tips voor meer mentaal welzijn op het werk.

Op de website afspraakmetjemedewerkers.be is informatie terug te vinden over de verplichting voor de werkgever om psychosociale risico’s te voorkomen en staan ook diverse links naar tools voor het voeren van een goed preventiebeleid in de onderneming.

Bron: FOD WASO

C. Overlegcomité 3/12: mondmaskerplicht, binnenactiviteiten en onderwijs

Het Overlegcomité is op vrijdag 3 december bijeengekomen om de epidemiologische situatie opnieuw te bespreken. Gelet op de toename van het aantal besmettingen en de belasting voor de ziekenhuizen, werden de volgende beslissingen genomen, die ingaan op zaterdag 4 december 2021:

1. Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

2. Beperking van sociale contacten binnen + aanmoediging van het gebruik van zelftesten

3. Onderwijs:

- Start van de kerstvakantie op 20/12 voor kleuter- en lager onderwijs

- Onderwijs in hybride vorm in het middelbaar tot de examenperiode

- Vanaf 6 december:

* Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen

* Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.

* Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.

* Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.

* Contactonderwijs voor de meest kwetsbare leerlingen (modaliteiten te bepalen door de ministers van Onderwijs)

* De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar

4. Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, behalve sport, private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies, huwelijken en uitvaarten

5. Vanaf zaterdag 4 december kunnen evenementen met meer dan 4.000 bezoekers niet meer doorgaan

6. Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder een aantal voorwaarden

7. Bij publieke evenementen buiten zijn de organisatoren verantwoordelijk voor maatregelen van ‘crowd control’

8. Bevestiging van de verplichting tot telewerk met maximum één terugkeerdag per week + verbod van teambuildings en feesten op de werkvloer

9. Openingsuren horeca beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds

10. Sportwedstrijden binnen zijn enkel toegelaten zonder publiek (minderjarige deelnemers kunnen wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen)

In de week van 20 december volgt een nieuwe evaluatie van de epidemiologische situatie.

Bron: belgium.be

D. Voedingssupplementen die beschermen tegen COVID-19: waarheid of fictie?

Eén van de taken van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is ervoor te zorgen ook online verkopers van voedingsmiddelen volgens de regels handelen. Een speciale cel binnen het FAVV doorzoekt het internet en onderzoekt websites en onlinewinkels die voedingsmiddelen en voedingssupplementen aanbieden.

Verschillende websites en onlinewinkels bieden momenteel voedingssupplementen en andere producten aan waarvan zij beweren dat die zouden beschermen tegen het coronavirus.

Sommige van deze producten kunnen echter de gezondheid schaden of werden illegaal verkregen.

Het FAVV geeft daarom op haar website enkele tips mee om als consument een betrouwbaar bedrijf te herkennen.

Een betrouwbaar bedrijf:

 • levert enkel toegestane producten in België
 • belooft geen wondermiddel
 • geeft je de juiste informatie over een product
 • krijgt (betrouwbare) reviews
 • vertelt graag over zichzelf
 • is bereikbaar

Bron: FAVV

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

 • Attest vrijstelling telewerk (nieuwe versie)
 • Risicoanalyse biologische agentia – update
 • Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit werklokalen
 • Sociale voorzieningen - basischecklist
29 nov - 3 dec (wk 48)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.