Participatieve ergonomie: werknemers maximaal betrekken bij de preventie en aanpak van werkgerelateerde aandoeningen

 02/06/21

Nieuws

 Ergonomische belasting

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde een nieuwe discussienota om de voordelen van participatieve ergonomie (PE) toe te lichten.

Deze nota bevat een stappenplan voor het opzetten van een PE-project, aangevuld met verschillende praktijkvoorbeelden uit de praktijk, variërend van kantoren tot bouwterreinen, die tonen hoe aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek door middel van PE worden aangepakt.

Bij de toepassing van participatieve ergonomie worden werknemers actief betrokken (participatie) bij het aanpassen van de omgeving aan de mens (ergonomie). Dankzij deze aanpak kan de kennis van werknemers over de (mogelijke gevaren van) hun job en werkplek maximaal ingezet worden om risico’s in kaart te brengen en oplossingen te vinden voor klachtenvrij en gezond werk.

Het Agentschap stelt dat een aanpak aan de bron voor het oplossen en verbeteren van werkgerelateerde gezondheidsklachten sowieso het meest effectief is. Of anders gezegd: niet de symptomen worden aangepakt (via therapie of behandeling), maar de oorzaken van onveilig en/of ongezond werk.

Via diverse werkaanpassingen kan het arbeidsverzuim op de werkplek drastisch teruggedrongen worden. Deze aanpassen kunnen gebeuren in de vorm van technische aanpassingen (werkplek, arbeidsmiddelen), organisatorische aanpassingen (bijvoorbeeld op het vlak van werktijden, -methoden en/of -gedrag) of individuele aanpassingen (het gebruik van nieuwe werktechnieken of het volgen van gerichte trainingen).

Meer info: discussienota EU-OSHA


Bron: www.beswic.be

Participatieve ergonomie: werknemers maximaal betrekken bij de preventie en aanpak van werkgerelateerde aandoeningen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.