Ioniserende stralingen: aanpassing FANC-wet

 18/01/22

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

Met ingang van 18 januari 2022 worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle:

— de aanpassing van een aantal definities;

— de rechtzetting van de terminologie in de Nederlandse versie van de wet;

— een aanpassing van de in de wet vervatte handhavingsmaatregelen;

— de creatie van een rechtsgrond voor de verificatie van opleidingsprogramma’s door het Agentschap;

— de herinvoering van het principe van de verhoging van de heffingen bij wanbetaling;

— de aanpassing van de omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten onderworpen aan een heffing;

— de verduidelijking van de bepalingen van de FANC-wet betreffende de vaststelling van de begroting en de goedkeuring van de rekeningen.

Tevens worden de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 voor het jaar 2022 aangepast (jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden).

Bronnen:

- Wet van 19 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid (B.S. 18-1-2022, p. 1845 e.v.)

- Bericht van het FANC van 14 december 2021 tot aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2022 (B.S. 18-1-2022, p. 1870 e.v.)

Ioniserende stralingen: aanpassing FANC-wet

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.