Ioniserende stralingen: aanpassing retributies bijlage KB 27 oktober 2009 – jaar 2022

 18/01/22

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

De bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling worden vanaf 1 januari 2022

Het gaat om de volgende retributies:

  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aangifte, een aanvraag tot vergunning, toelating, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (tabel 1)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier, ter gelegenheid van de aanvraag van een vergunning vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (tabel 2)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking, ter gelegenheid van een aangifte, aanvraag voor vergunning, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen (tabel 4)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking, ter gelegenheid van een aanvraag voor vergunning of erkenning vermeld in het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek (tabel 5)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking ter gelegenheid van een aanvraag voor erkenning, vergunning, goedkeuring vermeld in het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van de goederen van de klasse 7 (tabel 6)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aanvraag tot vergunning of erkenning vermeld in het koninklijk besluit van 9 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen ("Besluit medische blootstellingen") (tabel 7)
  • retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aanvraag tot vergunning of erkenning vermeld in het koninklijk besluit van 9 februari 2020 betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen ("Besluit diergeneeskundige blootstellingen") (tabel 8)
  • retributies voor het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 16/1 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (tabel 9)

Bron: Bericht van het FANC van 14 december 2021 tot aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2022 (B.S. 18-1-2022, p. 1856 e.v.)

Ioniserende stralingen: aanpassing retributies bijlage KB 27 oktober 2009 – jaar 2022

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.