nieuwsoverzicht 14 - 18 nov (wk 46)

 21/11/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

iedereenkanbijleren.be / Campagne gezonde werkplek 2023-2025 / Buildwise / Oplaadpunten voor parkings in Brussel

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Afschaffing ziektebriefje voor 1 dag vanaf 28 november

Zie blogbericht van 18 november 2022

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. iedereenkanbijleren.be

De SERV en de sectorfondsen willen met de campagne “iedereenkanbijleren.be” levenslang leren via het opleidingsaanbod van de sectorfondsen stimuleren bij werknemers en ondernemingen.

Om je kennis en vaardigheden op niveau te houden of bij te schaven, is opleiding volgen belangrijk, zeker in een wereld waarin digitalisering niet meer weg te denken is.

Sectorfondsen bieden vaak gratis en laagdrempelige opleidingen aan. Voor bedrijven in moeilijkheden en ook voor werknemers in kwetsbare posities kan dit een oplossing zijn om toch mee te blijven.

Op de website van de SERV is voldoende campagnemateriaal terug te vinden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Zeker in het kader van de verplichte maatregelen die uit de goedgekeurde arbeidsdeal volgen, kan dit interessant zijn.

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten op basis van de arbeidsdeal immers jaarlijks voor 31 maart een opleidingsplan opstellen waarin opleidingen bepaald worden voor personen die behoren tot risicogroepen zoals de 50+'ers en de werknemers met een beperking. Ook geldt in ondernemingen vanaf 10 werknemers een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer.

Bronnen:

  • SERV
  • FOD WASO

B. Campagne voor een gezonde werkplek 2023-2025

De EU-OSHA wil met haar campagnes voor een gezonde werkplek haar boodschap overbrengen op de werkvloer over heel Europa.

Ze stelt op haar website een campagnetoolkit ter beschikking met praktische raadgevingen over het plannen en organiseren van een voorlichtingscampagne inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Al vanaf het jaar 2000 worden dergelijke campagnes voor een gezonde werkplek georganiseerd. Aanvankelijk sprak men van de “Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk”.

De campagne voor 2023 – 2025 luidt: “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk”. Het is de bedoeling werkgevers en werknemers bewust te maken van de impact van nieuwe digitale technologieën op het werk en de arbeidsplaats en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het biedt ook een platform voor de uitwisseling van oplossingen voor goede praktijken.

De campagne is opgebouwd rond 5 thema’s:

  1. Digitaal platform werken
  2. Geavanceerde robotica en kunstmatige intelligentie
  3. Afstandswerk
  4. Slimme digitale systemen
  5. Werknemersbeheer door middel van kunstmatige intelligentie

De campagne is voornamelijk gebaseerd op de bevindingen en bronnen van het VGW-overzicht over digitalisering 2020-2023 , maar omvat ook EU-OSHA-onderzoek op andere gebieden, zoals de toekomstverkenningen en het VGW-overzicht over ondersteunende naleving.

Bron: EU-OSHA

C. WTCB werd Buildwise

Op 14 november veranderde WTCB in Buildwise. Ze willen daarmee de nadruk leggen op hun nieuwe strategie op maat van hun leden: de ondernemers in de bouwsector.

De focus wordt gelegd op 3 pijlers:

1. Metier

Buildwise mikt op het ondersteunen van het metier van de ambachtsman Technische Comités alsook het verhogen van de productiviteit van de aannemers via een verlaging van de faalkosten die veelal een gevolg zijn van de mindere organisatie van werven.

2. Green Deal

In het kader van de Europese Green Deal zal de bouwsector inzetten op duurzaamheid.

3. Bouw 4.0

Om competitief te kunnen blijven, zal ingezet worden op nieuwe digitale technologieën die zullen leiden tot een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering.

De hoofdzetel van Buildwise is verhuisd van locatie en bevindt zich nu in de Kleine Kloosterstraat 23 te Zaventem in een volledig gerenoveerd gebouw dat voldoet aan de energetische standaarden voor nieuwbouw. Er zijn nog bijkomende locaties in Limette en Brussel.

Om inspiratie op te doen, kan de nieuwe hoofdzetel bezocht worden, waarin zich ook een democentrum bevindt om BIM, VR (virtual reality), AR (augmented reality) en moderne meettechnieken uit te proberen.

Dit maakt deel uit van “Buildwise Experience”, dat ontwikkeld werd om kennis te maken met nieuwe technologieën.

Meer hierover kan je nalezen op de website van Buildwise.

Bron: Buildwise

D. Oplaadpunten voor parkings en bijkomende veiligheidsvoorwaarden in Brussel

Met ingang van 13 november 2022 werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verhouding van de oplaadpunten voor parkings vastgesteld (d.i. het minimumpercentage laadpunten voor het aantal parkeerplaatsen op een parking), alsook bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die gelden voor de installatie van laadpunten.

Dit gebeurde vanuit de betrachting de alternatieven voor voertuigen met een verbrandingsmotor te vergemakkelijken door de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op te leggen, zowel in parkings van kantoren, van woningen als in parkings voor ander gebruik.
Bovendien wordt voor parkings van kantoren en voor ander gebruik gerekend op een snelle elektrificatie, waardoor het past om specifieke verhoudingen op te leggen die trapsgewijs behaald moeten worden.
Voor parkings van woningen past het evenzeer om ervoor te zorgen dat de elektrificatie hetzelfde tempo volgt als de elektrificatie van voertuigen van de bewoners die toegang hebben tot de parking, zowel voor bewoners van hetzelfde gebouw als voor bewoners van de buurt van het gebouw.

Sommige voorschriften gelden op de plaatsing van oplaadpunten op alle parkings:
- het oplaadpunt moet geïnstalleerd worden op een onbrandbaar of brandwerend oppervlak;
- het laden van een voertuig moet verplicht gebeuren met behulp van hiervoor voorziene oplaadpunten;
- de elektrische installaties moeten over een voldoende groot vermogen beschikken voor het laden van de voertuigen, en moeten gekeurd zijn door een erkend orgaan volgens het AREI;
- de oplaadpunten moeten kunnen worden uitgerust met een fysieke bescherming of moeten voldoende hoog worden geplaatst om potentiële beschadiging door een voertuig te vermijden, maar dienen bereikbaar te blijven voor personen met beperkte mobiliteit.

In overdekte parkings in het algemeen en voor overdekte parkings met een oppervlakte van meer dan 1.250 m2 en/of met vloerniveaus lager dan het niveau dat voor het grootste deel gelegen is onder het niveau van de weg die naar de parking leidt, zijn bijkomende voorschriften van toepassing op de plaatsing van oplaadpunten.

De installatie van oplaadpunten is verboden in parkings die zijn uitgerust met een autolift. De milieuvergunning kan afwijken van dit verbod, na advies van de brandweer.

Bronnen:

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 14 - 18 nov (wk 46)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.