Wetsontwerp wijziging Beroepsziektenwet aangenomen

 17/11/21

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op 10 november jl. werd het wetsontwerp houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, aangenomen in plenaire vergadering.

Dit wetsontwerp strekt ertoe de wettelijke basis te scheppen om bij koninklijk besluit te kunnen afwijken van de gebruikelijke termijnen betreffende de vergoeding van de beroepsziekten. Hierdoor wordt de Koning in uitzonderlijke gevallen gemachtigd om, met terugwerkende kracht ten opzichte van de datum waarin de regelgeving thans voorziet, een vergoeding mogelijk te maken.

Er wordt beoogd om de besmettingen met COVID-19 die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn opgelopen en die voldoen aan de door de minister in het ontwerp voormelde criteria, met terugwerkende kracht te erkennen en te vergoeden.

Tijdens de periode van de volledige lockdown in het voorjaar van 2020 (maart-mei 2020) werd COVID-19 tijdelijk opgenomen in de lijst van beroepsziekten wegens de toenmalige afwezigheid van andere sociale contacten. Op vandaag is de situatie immers niet meer dezelfde en is het moeilijk om een besmetting (exclusief) toe te schrijven aan de uitoefening van het beroep (met uitzondering gezondheids- en zorgberoepen, waarvoor een specifieke code bestaat).

Uit onderzoek door de Commissie biologische agentia van Fedris blijkt eveneens dat voor geen enkele beroepsgroep (met uitzondering van de gezondheids- en zorgberoepen) een besmettingsgraad bestaat die (substantieel) afwijkt van deze van de algemene bevolking. De Commissie en het Beheerscomité van Fedris zijn dan ook van oordeel dat een opname van COVID-19 in de lijst van beroepsziekten voor bepaalde beroepsgroepen om de ratio van de beroepsziekteverzekering te respecteren, niet mogelijk is (met uitzondering van de gezondheidsberoepen: de code 1404.03).

Aangezien bepaalde besmettingen wél werden opgelopen tijdens de uitoefening van het beroep zal een specifieke code ingevoerd worden, teruggaand tot mei 2020, voor gevallen van “uitbraken” op de werkvloer.

Aangezien het niet mogelijk om per geval na te gaan of de besmetting al dan niet op de werkvloer is opgelopen, beschrijft het ontwerp van koninklijk besluit de situatie van een verhoogd risico aan de hand van enkele voorwaarden, die samen voldoende bewijs vormen voor het bestaan van een werkgerelateerd cluster nl. minstens vijf besmettingen in een periode van 14 dagen op een werkvloer. Het kan gaan om collega’s maar bijvoorbeeld ook om aanwezige cliënten (bijvoorbeeld kinderen in crèches, scholen).


Bron: Wetsontwerp van 25 oktober 2021 houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 55-2251

Wetsontwerp wijziging Beroepsziektenwet aangenomen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.