Nieuwe studie digitalisering werkplek

 15/12/21

Nieuws

Eurofound stelt nieuwe studie voor over (de risico’s van) digitalisering op de werkplek

Het debat rond digitalisering op de werkplek is een medaille met twee zijden: enerzijds geven nieuwe digitale toepassingen een boost aan innovatie, maar anderzijds kan digitalisering ook een bron van disruptie zijn bij werknemers. Werkgevers moeten voldoende alert zijn om signalen op te vangen en bij te sturen waar nodig.

Met haar nieuwe studie 'Anticipating and managing the impact of change: Digitisation in the workplace' licht Eurofound toe hoe digitalisering evolueert in het huidige bedrijfsleven. De publicatie is gebaseerd op uitvoerig onderzoek en verkent de impact van drie specifieke digitale technologieën: het Internet of Things (IoT), 3D-printing en virtual/augmented reality (VR/AR).

Beleidsadviezen

Digitaliseringstechnologieën zoals het IoT, 3D-printing en VR/AR bieden bedrijven vaak kansen om hun concurrentievermogen te vergroten. Toch stellen vele werkgevers zich nog terughoudend op, omdat de voordelen van deze technologieën nog relatief onbekend zijn. Overheden op alle niveaus hebben als taak om de verspreiding van goede praktijken aan te moedigen, op basis van solide businesscases, en om investeringen in digitale technologieën te ondersteunen.

Deze beleidsmaatregelen spelen een cruciale rol in het faciliteren van digitalisering, omdat ze de activiteiten van bedrijven op vlak van bij- en nascholing en opleiding ondersteunen en de ontwikkeling bevorderen van strategische partnerships en ecosystemen.

De rol van de sociale dialoog bij digitalisering – met name op bedrijfsniveau – moet verder worden versterkt. Dit zorgt er voor dat werknemers maximaal betrokken worden bij de acceptatie van technologische verandering. Zo kunnen ze ook zelf de vruchten plukken van technologische verandering en een betere jobkwaliteit.

Investeren in levenslang leren ondersteunt de overstap van werknemers naar nieuwe technologieën. Met name laaggeschoolde, oudere en tijdelijke werknemers lopen een groot risico om achter te blijven. Via een nauwe samenwerking tussen opleidings- en onderwijsinstanties en bedrijven kunnen vormings- en begeleidingstrajecten uitgerold worden, met een positieve impact op de ingebruikname van digitale technologieën.

De mogelijkheden die digitaliseringstechnologieën bieden voor het verzamelen en verwerken van gegevens, vragen ten slotte om sterke waarborgen om de rechten van werknemers op het gebied van gegevensbescherming en privacy te vrijwaren.

Bron: EU-OSHA

Nieuwe studie digitalisering werkplek

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.