nieuwsoverzicht 14 - 18 feb (wk 7)

 18/02/22

Nieuws

 Varia

Coronabarometer / Versoepeling verplichting telewerk en terugkeer naar kantoor / Aanbevelingen ILO en WHO voor veilig en productief hybride en telewerken / Vlaamse Week tegen Pesten / Webinar PAS 13:2017

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Coronabarometer: code oranje vanaf vrijdag 18 februari 2022

Vanaf vrijdag 18 februari 2022 geldt code oranje van de coronabarometer.

Het koninklijk besluit houdende officiële vaststelling van deze wijziging, werd op donderdag 17 februari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat dit precies voor u betekent, kunt u terugvinden in het wekelijks nieuwsoverzicht week 6.

Bron : KB 17-2-2022, BS 17-2-2022, p. 13628 e.v.

B. Versoepeling verplichting telewerken en terugkeer naar kantoor

Sinds vrijdag 18/2 is telewerk niet meer verplicht maar terug aanbevolen.

De terugkeer naar de werksituatie zoals ze bestond vóór de coronacrisis, is echter niet zo eenvoudig te organiseren. Heel wat werknemers zijn het telewerken ondertussen gewoon. Ze staan er weigerachtig tegenover om terug de files te moeten trotseren of gebruik te moeten maken van het overvolle openbaar vervoer.

De FOD Volksgezondheid heeft samen met de FOD BOSA voor de federale organisaties een gids opgesteld met aanbevelingen voor een geleidelijke terugkeer naar het werk.

Er werd een plan voor een “geleidelijke terugkeer naar het werk” ingevoerd voor alle medewerkers van de FOD om zo goed en zo veilig mogelijke omstandigheden te verzekeren en zo de gezondheid van de werknemers mee te helpen waarborgen.

Dit kan eventueel ook werkgevers uit de privésector inspireren.

I. Voorziene maatregelen

1. telewerk

Momenteel is een maximum aan telewerk van 3/5 van de arbeidstijd voorzien. Dit is het laagste niveau in het stappenplan dat voor telewerk werd voorzien binnen de FOD. De verschillende niveaus van telewerk worden ingesteld in functie van de exit-strategie van de overheid:

 • niveau 4 = lockdown en dus volledig telewerk
 • niveau 3 = volledig telewerk, behalve voor de diensten of functies waarvan de aanwezigheid op het werk absoluut noodzakelijk is
 • niveau 2 = 1 dag per week telewerk op vrijwillige basis
 • niveau 1 = telewerk gedurende 3/5 van de arbeidstijd

2. logistieke en organisatorische maatregelen

 • logistieke organisatie van het gebouw (onthaal, werkruimtes, vergaderzalen, …) overeenkomstig de gids voor een geleidelijke terugkeer naar het werk en een interne nota “coronaproof”
 • doorvoeren van een verkeerscirculatieplan in de gebouwen
 • terbeschikkingstelling van het benodigde beschermingsmateriaal zoals ontsmettingsgel en mondmaskers
 • terbeschikkingstelling van het benodigde ergonomisch materiaal (bv. bureaustoel, docking station, …) ongeacht de plaats van waar men werkt
 • invoeren van een registratiesysteem in functie van de maximum toegelaten capaciteit

3. psychosociale maatregelen

Psychosociale hulp en begeleiding is voorzien op drie niveaus: individueel, op niveau van het team (= voor het team), voor de teamverantwoordelijken.

II. Verwachte gevolgen

Er worden zowel positieve als negatieve gevolgen verwacht van het invoeren van deze maatregelen:

+

-

Betere balans werk - privé

Moeilijke grens werk - privé

Hogere productiviteit

Verhoging stress door grotere flexibiliteit en soms groteren werklast

Betere werkcultuur (resultaatsgericht, vertrouwen, autonomie)

Minder informele contacten

Kortere reistijd

Sociaal isolement

Vermindering mobiliteitskosten

“Zoommoeheid”

Meer plaats voor innovatie

Kosten voor ergonomisch materiaal thuis

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2021-2022, 13 januari 2022, nr. 55/074 (Vr. nr. 191 V. Scourneau)

C. Aanbevelingen ILO en WHO voor veilig en productief hybride en telewerken

Een nieuwe analyse van de ILO en WHO bevat aanbevelingen voor veilig en productief hybride en telewerken. Deze analyse schetst zowel de gezondheidsvoordelen als de risico’s van telewerken en geeft een overzicht van de veranderingen die nodig zijn om de gezondheid van de werknemers te beschermen tijdens telewerken.

Voordelen

 • Verbeterde balans tussen werk en privéleven
 • Mogelijkheden voor flexibele werkuren en dus fysieke activiteit (sport)
 • Minder verkeer (minder woon-werkverkeer)
 • Afname luchtvervuiling
 • Hogere productiviteit
 • Lageren operationele kosten voor bedrijven

Nadelen

 • Isolement
 • Burn-out
 • Depressie
 • Huiselijk geweld
 • Musculoskeletale aandoeningen
 • Vermoeide ogen
 • Verhoogd alcoholgebruik en meer roken
 • Langdurig zitten
 • Veel schermtijd
 • Ongezonde gewichtstoename

Gezien telewerk een blijver wordt, schetst de analyse ook de rol die regeringen, werkgevers, werknemers en arbeidsgeneeskundige diensten zouden moeten spelen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers tijdens het telewerken te bevorderen en te beschermen:

Rol van de werkgevers

 • Voorzien van voldoende uitrusting om het werk uit te voeren
 • Verstrekken van info, richtlijnen en training om psychosociale en mentale gezondheidseffecten van telewerk te verminderen
 • Trainen van managers in effectief risicobeheer, leiderschap op afstand en gezondheidsbevordering op de werkplek
 • Voorzien van een recht om offline te zijn (dit is ook één van de maatregelen uit de arbeidsdeal => zie nieuwsbericht 17/2)
 • Voorzien van voldoende rustdagen

Rol van de bedrijfsgeneeskundige diensten

 • Bieden van ergonomische, mentale en psychosociale ondersteuning aan telewerkers

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen voor de organisaties in het kader van telewerk zoals bv.

 • Bespreken en ontwikkelen van individuele werkplannen voor telewerk
 • Verduidelijken van prioriteiten
 • Duidelijkheid scheppen over deadlines en verwachte resultaten
 • Voorzien van een systeem om beschikbaarheid voor werk te signaleren
 • Ervoor zorgen dat managers en collega’s de afspraken respecteren

Het is belangrijk dat bedrijven die telewerkers in dienst hebben, programma’s ontwikkelen om gezond en veilig telewerk te bevorderen die hulp bieden bij het beoordelen en het beheren van de risicofactoren voor de veiligheid en de gezondheid, het beoordelen van de werkplek, computer- en randapparatuur en ICT-ondersteuning op afstand.

Het volledige rapport is in het Engels beschikbaar op de website van de ILO.

Bron: ILO

D. Vlaamse Week tegen Pesten

Elk jaar organiseert het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de Vlaamse Week tegen Pesten om het pestthema bespreekbaar te maken. Dit jaar is het reeds de 17de Vlaamse Week tegen Pesten. Het thema voor dit jaar is “Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!”

De focus wordt gelegd op het omgaan met gelijkenissen en verschillen.

Met de campagne van dit jaar wordt aangemoedigd om

 • aandacht te hebben voor ‘identiteitsgebonden pesten’;
 • na te denken over zichzelf, zijn eigen persoonlijkheid;
 • respect en verbondenheid te tonen tot anderen en hiertoe acties te ondernemen.

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Bron: Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten - www.kieskleurtegenpesten.be

E. Webinar PAS 13:2017

A-SAFE speelt samen met vele andere partijen een trekkende rol bij het normeren van de praktijkcode PAS 13:2017 en organiseert op woensdag 23 maart 2022 van 12u tot 12u30 een webinar hierover.

PAS 13 maakt werkplekken veiliger overal ter wereld. Deze standaard is een internationaal gerespecteerd benchmark voor het testen en installeren van industriële veiligheidsbarrières in zware werkomgevingen.

Nu de EU en het UK na de Brexit nieuwe manieren van samenwerken ontwikkelen, is de relevantie van PAS 13 nog nooit zo groot geweest.

Inschrijven voor dit webinar kan via https://bit.ly/3oF8f6E

Voor wie?

 • Architecten & studie bureaus
 • Gezondheids- en veiligheidsmanagers
 • Facility & Operations Managers
 • Preventieadviseurs

Agenda?

 • Wat is PAS 13?
 • PAS 13-conformiteit o.b.v. product, de applicatie en de omgeving
 • De selectie van de juiste barrière

Zie ook nieuwsbericht dinsdag 15-2-2022

III. RECENT TOEGEVOEGD

nieuwsoverzicht 14 - 18 feb (wk 7)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.