Akkoord arbeidsmarkthervormingen

 17/02/22

Nieuws

 Varia

Maandagnacht is de regering tot een akkoord gekomen rond een aantal hervormingen van de arbeidsmarkt ter uitvoering van een afspraak gemaakt op het begrotingsconclaaf in oktober 2021.

Dit akkoord resulteerde in een wetsontwerp, in eerste lezing goed te keuren door de ministerraad, daarna voor te leggen aan de sociale partners en, na aanpassing afhankelijk van hun advies, in tweede lezing goed te keuren door de regering.

De bedoeling van deze maatregelen is tweeërlei:

1. een verhoging van de werkgelegenheidsgraad (de regering ambieert een werkgelegenheidsgraad van 80 % in het jaar 2030) via:

 • investeringen in opleiding door
  • een individueel opleidingsrecht voor elk werknemer
  • opleidingsplan voor elk bedrijf met minstens 20 werknemers
 • werken aan de arbeidsmobiliteit en arbeidsparticipatie via
  • invoering van het transitietraject waarbij een werknemer tijdens zijn opzegtermijn al aan de slag kan bij zijn nieuwe werkgever
  • het recht om, bij ontslag met een opzegtermijn van minstens 30 weken, met behoud van loon het laatste derde van de termijn activiteiten uit te oefenen die zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten
 • wegwerken van discriminatie met monitoring van diversiteit op sector- en bedrijfsniveau met opstelling van een actieplan om de verschillen weg te werken indien de resultaten dit vereisen
 • maatregelen rond knelpuntberoepen
  • monitoring van de oorzaken van het groot aantal openstaande vacatures met 2-jaarlijkse verslaggeving door de sectorale sociale partners
  • oprichting van een interfederaal platform om acties in de strijd tegen knelpuntberoepen te onderzoeken en in te voeren

2. een betere omkadering van nieuwe vormen van werk:

 • betere omkadering van nieuwe manieren van werken zoals bv. telewerk
 • betere omkadering van de platformeconomie met
  • betere werkomstandigheden
  • een sociaal statuut voor wie werkt in de platformeconomie
  • betere bescherming bij arbeidsongeval
 • betere omkadering van e-commerce met
  • mogelijkheid tot nachtwerk tussen 20 en 24 uur mits afsluiting cao maar zonder wijziging arbeidsreglement
  • mogelijkheid tot het eenmalig opzetten van een proefproject met een maximumduur van 18 maanden om tussen 20u en 24u te werken
 • beter combineren van werk en privé via
  • 4 dagen werkweek en wisselend weekregime
  • het recht om offline te zijn
  • minimumtermijn van 7 werkdagen voor het communiceren van deeltijdse variabele uurroosters

Bron: Kabinet vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (dermagne.belgium.be)

Akkoord arbeidsmarkthervormingen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.