1 op 7 werknemers kreeg in 2021 te maken met pesten op het werk

 18/02/22

Nieuws

 Psychosociale risico's

Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstenbedrijf Liantis bij meer dan 7.513 werknemers.

Bevraging Liantis in 2021
De Vlaamse Week tegen pesten gaat vandaag van start en loopt tot 25 februari 2022. Daarin maken alle scholen samen een vuist tegen pesten. Pesten is niet alleen een probleem bij kinderen. Op het werk bleef pestgedrag een constante in 2021:

  • 14,2% van de werknemers werd geconfronteerd met pesterijen door collega’s of leidinggevenden (2020: 14,6%).
  • Mannen geven opvallend vaker aan dat ze gepest worden dan vrouwen, respectievelijk 17,9% en 11,6%.
  • De afgelopen jaren werden leidinggevenden minder persoonlijk geconfronteerd met pestgedrag. Sedert 2021 kwam hierin een kentering, waarbij ze aangaven dat ze evenveel te maken kregen met pesten als niet-leidinggevenden.

Wat doe je eraan?
“De impact van pesterijen gaat trouwens verder dan enkel de medewerker die zich gepest voelt. Het kan zorgen voor een slechte sfeer, wantrouwen, onzekerheid en kan zelfs leiden tot een stijgend absenteïsme en verloop. Preventie is belangrijk en het is essentieel om personen die zich ongepast gedragen daar op aan te spreken”, aldus Tina Scholiers, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis.

“Het is belangrijk dat ieders grenzen worden gerespecteerd. Als een collega aangeeft dat dit niet het geval is, moeten we dit meteen serieus nemen”, vertelt Tina Scholiers. Erover praten, iemand in vertrouwen nemen of het melden is belangrijk.

Vijf tips tegen pesterijen op het werk
Zie je dat pesterijen bij jou op de werkvloer voorkomen? Dan blijkt het niet altijd makkelijk om te weten wat je precies kan ondernemen. Tina Scholiers van Liantis heeft 5 tips:

  • “Spreek de collega die zich ongepast gedraagt onmiddellijk aan. Zo laat je zien dat zulk gedrag niet door de beugel kan. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem kan worden.”
  • “Steun de collega die zich gepest voelt, eerst en vooral door te luisteren en medeleven te tonen. Probeer wel neutraal te blijven: een verhaal heeft altijd twee kanten.”
  • “Accepteer pesten nooit, bij wie dan ook. Wees geen omstaander. Maak als team of bedrijf een vuist tegen pesten.”
  • “Wees je bewust van de impact die je eigen gedrag kan hebben. Soms stimuleren mensen de pester uit angst om zelf gepest te worden, of onder groepsdruk. Laat je dus niet meetrekken.”
  • “Adviseer de persoon die zich gepest voelt om ondersteuning te zoeken. Dit kan bij de directe leidinggevende, de HR-dienst, andere leidinggevenden, een werknemersvertegenwoordiger, een vertrouwenspersoon of een preventieadviseur psychosociale aspecten (binnen de organisatie of bij een externe preventiedienst).”

De impact van telewerk?
In de marge van het onderzoek werd deze vraag voorgelegd aan Liantis. Hun inschatting is de volgende: “Ik denk enerzijds dat pestgedrag minder gesteld kán worden omdat men minder met elkaar geconfronteerd wordt, maar de keerzijde is dat misverstanden die ontstaan of zaken die iemand raken, ook minder uitgesproken worden.

Non-verbale signalen vallen ook weg, en net die signalen tonen dat iets niet slecht bedoeld is, of dat iets nogal hard binnenkomt”.

1 op 7 werknemers kreeg in 2021 te maken met pesten op het werk

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.