De federale regering komt met 'ventilatieplan' voor publiek toegankelijke ruimtes

 06/04/22

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

De regering wil een van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen Covid-19, maar ook om andere luchtwegproblemen of de griep te vermijden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bleef de afgelopen maanden (en jaren) strijdvaardig: een goede luchtkwaliteit is cruciaal in de strijd tegen het coronavirus. "Wij brengen 85 procent van onze tijd binnen door", aldus minister Vandenbroucke."

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een "ventilatieplan" voor alle publiek toegankelijke ruimtes: o.a. horecazaken, theaters, bioscopen en fitnesszaken. Hierbij worden CO2-meters verplicht en dient men de luchtkwaliteit blijvend te monitoren. Bovendien zullen ze ook verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren die alle factoren aanduidt die een impact kunnen hebben op de binnenluchtkwaliteit. Is die niet gegarandeerd, dan moet de zaakvoerder een actieplan opstellen om de luchtkwaliteit in zijn zaak te verbeteren.

Vandenbroucke legt twee richtinggevende streefnormen vast:

  • Niveau A: CO2-concentratie lager dan 900 ppm (deeltjes per miljoen). Er moet dan ook ventilatie en/of luchtzuivering voorzien worden van minstens 40 m³/u/pers.
  • Niveau B: CO2-concentratie lager dan 1.200 ppm of een ventilatiedebiet van minstens 25 m³/u/pers.

Overgangsperiode
Minister Vandenbroucke hoopt dat het wetgevend kader voor het plan snel goedgekeurd wordt door het parlement, zodat het plan nog voor de zomer in werking kan treden. Er zal een overgangsperiode van één jaar gelden voor alle uitbaters van de horecasector, het nachtleven, de sportsector en de cultuursector.

Vanaf 2025 zullen uitbaters hun klanten ook op de hoogte moeten brengen van de luchtkwaliteit in hun zaak, aan de hand van een luchtkwaliteitslabel. Er zal ook een databank worden opgesteld die al die labels samenbrengt, zodat ook de overheid de luchtkwaliteit kan blijven opvolgen en indien nodig - bij een volgende pandemie - gericht maatregelen kan nemen.

Codex
In de codex welzijn bevinden zich een aantal bepalingen inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen, met inbegrip van de actualisatie in 2019 (art. III.1-34 tot art. III. 1-37). Deze basisregels zijn verder uitgewerkt in een praktijkrichtlijn. Specifieke regels omtrent COVID-19 vind je in het advies nr. 9616 van de Hoge Gezondheidsraad. Meer info over CO2-meters vind je in INNIwise.

Een slechte ventilatie veroorzaakt immers bepaalde lichamelijke klachten zoals concentratiestoornissen en vermoeidheid. Ook hoofdpijn, lusteloosheid, allergieën, verkoudheid en astma zijn veel voorkomende klachten.

De federale regering komt met 'ventilatieplan' voor publiek toegankelijke ruimtes

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.