HOEZO? Mijn werkgever verplicht me om thuis te werken?!

 14/10/20

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

We zochten het voor je uit.

Veiligheid primeert

De werkgever treedt op als goeie huisvader en heeft de plicht ervoor te zorgen dat werknemers ‘arbeiden’ in veilige en gezonde omstandigheden[1]. Ook de werknemer is gehouden deze verplichting na te leven zodat schade aan hun eigen veiligheid en die van collega’s voorkomen wordt.[2]

Thuiswerk is een probaat hulpmiddel tegen de verspreiding van het coronavirus. In tal van organisaties is dit een nieuwe vorm van arbeidsorganisatie, in het bijzonder op deze schaal.

Deze gezondheidscrisis zal nog langer aanhouden, waarbij er discussies kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemers. Kan de werkgever ons dan verplichten om thuis te werken of naar het bedrijf te komen? Hij zal zijn welzijnsbeleid regelmatig moeten afstemmen op het golvend patroon van deze pandemie of gewijzigde federale en regionale maatregelen.

Occasioneel telewerk

In normale omstandigheden kan de werkgever hun werknemers niet verplichten om een periode thuis te werken. Anderzijds kunnen werknemers thuiswerk niet afdwingen. Een wederzijds akkoord is vereist.

Tijdens de huidige gezondheidscrisis lijdt het echter geen twijfel dat de werkgever deze preventiemaatregel oplegt, daar waar ‘occasioneel thuiswerk’ mogelijk is. Dit is perfect legitiem en er bestaat een wettelijk kader: wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Tijdens de ‘lock down’[3] gold telewerk als absolute norm bij niet-essentiële sectoren en dit voor alle functies waar het mogelijk was. Het werd ook nagestreefd in de niet essentiële sectoren (inspanningsverbintenis). Vanaf 4 mei 2020 werd het algemeen aanbevolen.

Indien de werkgever gepaste maatregelen treft om de veiligheid en gezondheid te garanderen, kan een werknemer eveneens verplicht worden terug te keren naar het werk. Social distancing dient ten allen tijde te worden gegarandeerd.

Het treffen van preventiemaatregelen, het versoepelen of aanscherpen ervan vormt het onderwerp van sociaal overleg. Dit wordt gevalideerd op het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

Statistiek

Op 22 september werd de Nationale Telewerkdag gehouden. De resultaten uit de nieuwe enquête van Vias Institute en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit werden gepresenteerd:

  • In 2019 werkten 22 % van de Belgen één of meerdere dagen van thuis uit.
  • In 2020 gaf 33% aan al eens te telewerken, nog voor de coronacrisis.

Momenteel loopt dit cijfer op tot 45 %. Eén op de vijf van de telewerkers werkt nu zelfs élke dag van thuis uit.

[1] Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 20, lid 2.

[2] Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 17, lid 4.

[3] Periode lock down: 18 maart 2020 tot 3 mei 2020 - Ministerieel Besluit van 23 maart art 2, § 2

INNI Redactie

HOEZO? Mijn werkgever verplicht me om thuis te werken?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.