Hoezo? De preventieadviseur is tijdelijk werkloos door COVID-19?!

 01/08/20

Nieuws

 COVID-19

Kan tijdelijke werkloosheid ingeroepen worden voor de preventieadviseur? Ontloopt hij/zij de maximale inzet van telewerk? Is het bijeenkomen van het Comité PBW, met focus op de Coronamaatregelen, geen essentiële verplaatsing waard? Dit en nog andere pertinente vragen knagen aan het geweten van een preventieadviseur, gezien zijn neutraliteit en onafhankelijkheid.

Hou er ook rekening mee dat in het kader van business continuïteit de preventieadviseur ondersteuning kan bieden. Dit is gebaseerd op risicoanalyse, in het bijzonder op functieniveau, zodat alle hygiënemaatregelen kunnen toegepast worden en voorstellen worden geformuleerd voor aangepast werk.

REGELGEVING

De wet legt de taken en opdrachten van de interne preventieadviseur vast (art. II.1-4 & 6). Er zijn wettelijke bepalingen over de tijdsbesteding, de aanstelling, verwijdering en of aanpassing van de duur van de prestaties. Het functioneren van de interne preventiediensten worden voornamelijk geregeld in de Codex art. II.1-16, §2. In geval er nog personeel aan het werk is, mag de preventieadviseur niet volledig op tijdelijke werkloosheid gezet worden (uitzondering: werknemers die nu thuis werken).

Als gevolg van de afgelopen lockdown, gefaseerde exit strategie, alsook de stijgende Corona-cijfers die een tweede golf inleiden dwingen organisaties tot uitzonderlijke arbeidsregimes. Door de getroffen coronamaatregelen sluiten de deuren tijdelijk of worden de activiteiten op een laag pitje geplaatst. Een gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden. Wat de preventieadviseur betreft dient dit in overleg te gebeuren met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit kan niet eenzijdig beslist worden door de werkgever.

Laat voorafgaand het begrip “akkoord” vastleggen in het huishoudelijk reglement van het Comité om discussies te vermijden. Meestal wordt er opgenomen dat de helft plus 1 van de werknemers- als werkgeversafvaardiging instemt. Geen akkoord tot vermindering van de prestaties, kan er een tussenkomst van de bevoegde arbeidsinspecteur gevraagd worden.

PRAKTIJK

Deze pandemie leert ons dat de preventieadviseur bijzonder waardevol werk kan verrichten en welzijnsactoren verbindt. De rol van de IPA hoeft niet te stoppen bij risicoanalyses en een opstartplan. Hij/zij kan updates van de veiligheidsraad opvolgen, de risico’s op de werkvloer inschatten en adequate maatregelen uitstippelen. De preventieadviseur zorgt voor een risico gebaseerde en pragmatische aanpak, waarbij men de wettelijke richtlijnen laat respecteren. Sensibilisatie is essentieel om een draagvlak te creëren.

Idealiter wordt er een coronaverantwoordelijke aangesteld dat nauw overleg pleegt met de preventieadviseur, arbeidsarts, vertrouwenspersonen, personeelsdienst en financieel verantwoordelijke.

Redactie INNI

Hoezo? De preventieadviseur is tijdelijk werkloos door COVID-19?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.