Hoezo? Medisch attest volstaat om geen mondmasker te moeten dragen?!

 07/08/20

Nieuws

 COVID-19

Creativiteit in het omzeilen van de draagplicht kent zijn limieten. Een medisch attest wordt zelden ontvankelijk verklaard.

Mondmaskers worden al verplicht in het openbaar vervoer, winkels, horeca en publieke zones (drukke zones). Een arbeidsarts krijgt steeds vaker de vraag om een medisch attest af te leveren om geen mondmasker te hoeven te dragen, wegens "medische redenen". Deze vlieger gaat bijna nooit op.

Alhoewel het mondmasker in stricto senso geen persoonlijk beschermingsmiddel is, gelden dezelfde principes. Wanneer een medisch attest van een behandelend arts wordt aangeboden, dan is het de arbeidsarts die oordeelt of dit gegrond is. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat mondmaskers nodig zijn voor een bepaalde werkpost of functie, dan is het verplicht.

Trouwens wanneer de werknemer vrijgesteld wordt van de draagplicht van een mondmasker, dient hij/zij een gelaatsscherm te dragen (Ministerieel Besluit 10/07/2020, art. 4). Voorlopig bestaat er weinig "based evidence" dat de doeltreffendheid hiervan aantoont, indien dit niet gecombineerd wordt met een mondmasker.

Belangrijke aanvulling echter is het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 30 juni 2020. Hierin staat dat “zelfs indien ze niet volledig gelijkwaardig zijn in termen van bescherming, gelaatsschermen mogen worden gebruikt, bij wijze van medische uitzondering, wanneer het dragen van een mondmasker problematisch of onmogelijk is”.

Enige geldige medische reden is "trigeminusneuralgie". Dit is een zenuwaandoening die gekenmerkt wordt door hevige pijnaanvallen aan één kant van het aangezicht.

Mondmaskers zijn niet comfortabel, maar bepaalde kwaaltjes kunnen vermeden worden. Arbeidsarts Edelhart Kempeneers helpt een mythe de wereld uit. Ze veroorzaken geen daling van het zuurstofgehalte in het bloed, noch nadelige effecten wanneer ze lange tijd gedragen worden.

Redactie INNI

Hoezo? Medisch attest volstaat om geen mondmasker te moeten dragen?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.