Hoezo? Koorts meten in de strijd tegen Covid-19?!

 31/08/20

Nieuws

 COVID-19

Koorts kan één van de belangrijkste symptomen zijn als je besmet bent met het coronavirus.

Temperatuurcontrole met een digitale infraroodthermometer is een gangbare praktijk op luchthavens. Andere technieken zijn de klassieke thermometer of geavanceerde hittecamera-systemen. Is het nemen van koorts ook nuttig en legitiem om potentiële COVID-19 patiënten te detecteren op de arbeidsplaats?

MEDISCH

Dit wordt niet geadviseerd door de Arbeidsarts, omdat een wetenschappelijke basis ontbreekt. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid promoten dit niet.

Temperatuurmeting is geen betrouwbare methode om het coronavirus te detecteren:

  • Mensen kunnen COVID-19-klachten hebben, zonder temperatuursverhoging;
  • koorts kan je met koortswerende middelen maskeren (zoals Paracetamol).
  • niet iedereen met koorts heeft het coronavirus. Het kan evengoed gaan om een andere aandoening, mogelijks zelfs een niet-klinische oorzaak: fysieke inspanningen of dag- en nachtverschillen. Volgens de laatste studies vertoont 40% van de mensen die besmet zijn met het coronavirus geen symptomen (dus ook geen verhoogde lichaamstemperatuur);
  • correcte methodiek van meting is vereist;
  • wordt de social distancing gerespecteerd?

Bovendien wanneer spreek je over temperatuursverhoging? Hoe ga je dit interpreteren? Dit heeft enkel nut in hoog of laag risicocontacten, waar men de werknemer adviseert om waakzaam te zijn voor symptomen. Het is geen beleidsmatige preventiemaatregel.

JURIDISCH

De werkgever mag geen andere medische controles opleggen dan de wettelijke (codex welzijn Boek I, Titel 4). Juridische aspecten van temperatuurmeting:

  • De werkgever kan niet opleggen om je temperatuur te laten opmeten. Elke werknemer heeft het recht om dit te weigeren;
  • de verkrijging, verwerking en bewaring van persoonlijke medische gegevens valt onder de GDPR-wetgeving;
  • het is in feite een medische handeling. “Doktertje spelen is verboden voor de werkgever”.

De inspectiediensten zien hierop toe.

Conformiteit met privacywetgeving?

De werkgever mag geen algemene en systematische controles uitoefenen. Het is de rol van de arbeidsgeneesheer om preventieve handelingen te stellen (Codex Welzijn, art. I.4-2 f).

Het louter aflezen van de temperatuur op de thermometer wordt niet beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens, voor zover de temperatuur of overige gevolgen (vb. afwezigheid op het werk) niet worden geregistreerd. Laat dit formeel vastleggen in het arbeidsreglement, na voorafgaand advies in bij het Comité PBW (Art. II.7-3 - Welzijnswet). In alle andere gevallen zijn de privacyregels van toepassing en is er sprake van (niet-toegelaten) verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) stelt: "De temperatuur van een natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Meer nog, het behoort tot een bijzondere categorie van persoonsgegevens. De waarde van lichaamstemperatuur op zich is een persoonsgegeven over gezondheid.”

INNI Redactie

Hoezo? Koorts meten in de strijd tegen Covid-19?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.