HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest ?!

 14/08/21

Nieuws

 COVID-19

Kan een bedrijf je verplichten tot een coronatest bij aankomst? Zal je binnenkort op de werkvloer moeten bewijzen dat je geen corona hebt? De vraag dringt zich meer en meer op nu we steeds vaker het Covid Safe Ticket moeten tonen om ergens binnen te mogen.

Mag een bedrijf een test eisen van een werknemer of bezoeker?
Nee. Een werkgever mag zijn 'patronaal' gezag niet inroepen om een sneltest op te leggen. Je kan dit juridisch niet afdwingen. Het arbeidsrecht en de welzijnswet zijn geen geschikte wettelijke basis. De werknemer is dus volstrekt vrij zich al dan niet te laten testen. Medewerking is essentieel. "Een bedrijf mag testen aanbieden, maar dit is vrijwillig", zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Wat met de privacy?
Ook de privacywetgeving verhindert dit, omdat het raakt aan de fysieke integriteit van de werknemer. Hiermee wordt bedoeld dat ieder individu zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Het laat niet toe de resultaten (persoonsgegevens) van de sneltest te verwerken of te registreren.

De werknemer mag echter geen nadelige gevolgen ondervinden bij weigering van een sneltest. Een werkgever mag hem/haar niet verbieden om te werken. "De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) benadrukt echter dat het soms van groot belang kan zijn dat een personeelslid zich laat testen, zoals bijvoorbeeld in de medische sector."

Motief voor sneltesten op de werkvloer?
De term ‘sneltest’ verwijst naar de snelheid waarmee men het resultaat van een coronatest verkrijgt. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een test die niet naar het labo moet worden gestuurd om een resultaat te geven. Het zegt niets over de afnametechniek of de gebruikte testmethode.

Sneltesten dienen enkel ter preventie: bescherming van de gezondheid van het personeel. Sneltests kunnen ingezet worden in drie scenario's. Het kader werd gepubliceerd in maart 2021 op de website van FOD WASO. Meer info in dit artikel.

Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisico-contacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten. Het is de arbeidsarts die autonoom beslist of de werknemers al dan niet worden getest. Het betreft een medische handeling die enkel mag verricht worden door de arbeidsarts.

Quarantaine vs. isolatie
Quarantaine betekent preventieve afzondering, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie gebeurt bij ziekte of positieve test op het coronavirus. Daarbij zondert men zich thuis volledig af van andere mensen, ook van de huisgenoten. Het is dan ook niet de bedoeling dat je naar buiten gaat.

Die isolatie duurt minstens tien dagen en je mag nadien pas je huis verlaten als je al drie dagen geen koorts meer hebt gehad en als je geen respiratoire problemen hebt. Wanneer jij positief test, moeten de mensen in jouw huishouden in quarantaine.

Een quarantaine houdt in dat je jezelf preventief moet afzonderen omdat je in contact kwam met een hoogrisicopersoon. Tijdens die quarantaine moet je ook thuis blijven, maar mag je het huis verlaten om naar de winkel, apotheker of dokter te gaan.

Actuele info over de teststrategie, quarantaine en isolatie vind je hier.

redactie INNI

HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest ?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.