HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest ?!

 14/08/21

Nieuws

 COVID-19

Kan een bedrijf je verplichten tot een coronatest bij aankomst? Zal je binnenkort op de werkvloer moeten bewijzen dat je geen corona hebt? De vraag dringt zich meer en meer op nu we steeds vaker het Covid Safe Ticket moeten tonen om ergens binnen te mogen.

Mag een bedrijf een test eisen van een werknemer of bezoeker?
Nee. Een werkgever mag zijn 'patronaal' gezag niet inroepen om een sneltest op te leggen. Je kan dit juridisch niet afdwingen. Het arbeidsrecht en de welzijnswet zijn geen geschikte wettelijke basis. De werknemer is dus volstrekt vrij zich al dan niet te laten testen. Medewerking is essentieel. "Een bedrijf mag testen aanbieden, maar dit is vrijwillig", zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Eenzelfde echo bij VOKA. Systematisch testen, dat is niet de bedoeling. Daar hebben we ook niet genoeg tests voor. Voor allebei eigenlijk een breekpunt dat bedrijven niet op de hoogte zijn van de vaccinatiegraad van hun bedrijf. Zelfs als er over het algemeen 90 procent is gevaccineerd is, dan kan het nog altijd zijn dat dit in een bedrijf niet het geval is. Dit biedt een uitdaging voor het uitstippelen van een preventiebeleid, zodat de werkgever kan waken over het welzijn van zijn werknemers.

Wat met de privacy?
Ook de privacywetgeving verhindert dit, omdat het raakt aan de fysieke integriteit van de werknemer. Hiermee wordt bedoeld dat ieder individu zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Het laat niet toe de resultaten (persoonsgegevens) van de sneltest te verwerken of te registreren.

De werknemer mag echter geen nadelige gevolgen ondervinden bij weigering van een sneltest. Een werkgever mag hem/haar niet verbieden om te werken. "De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) benadrukt echter dat het soms van groot belang kan zijn dat een personeelslid zich laat testen, zoals bijvoorbeeld in de medische sector."

Motief voor sneltesten op de werkvloer?
De term ‘sneltest’ verwijst naar de snelheid waarmee men het resultaat van een coronatest verkrijgt. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een test die niet naar het labo moet worden gestuurd om een resultaat te geven. Het zegt niets over de afnametechniek of de gebruikte testmethode.

Sneltesten dienen enkel ter preventie: bescherming van de gezondheid van het personeel. Sneltests kunnen ingezet worden in drie scenario's. Het kader werd gepubliceerd in maart 2021 op de website van FOD WASO. Meer info in dit artikel.

Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisico-contacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten. Het is de arbeidsarts die autonoom beslist of de werknemers al dan niet worden getest. Het betreft een medische handeling die enkel mag verricht worden door de arbeidsarts.

Is er een verband met het 'Covid Safe ticket'?
De zogenaamde 'coronapas' dient men enkel voor te leggen om te reizen of in de vrijetijdsbesteding. Dit mag momenteel niet op de werkplekken opgelegd worden. Vanaf 12 juli 2021 kan je bij meer dan duizend apothekers in België een sneltest laten afnemen, bv. om op reis te vertrekken of voor de toegang tot een groot festival of evenement.

Kan ik getest worden na dubbele vaccinatie?
Sciensano stelt dat elke burger die volledig gevaccineerd is en mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont nog steeds moet getest worden. Men wordt als "volledig gevaccineerd" beschouwd vanaf 2 weken na de laatste aanbevolen dosis.

Hoog-risicocontacten moeten zich zo snel mogelijk laten testen na vaststelling. Bij voorkeur wordt een PCR-test gedaan zodat sequencing mogelijk is bij een positief resultaat. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Bij negatief resultaat kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden, er is dan geen tweede test meer nodig.

Laag-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn, moeten geen extra maatregelen meer nemen.

redactie INNI

HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest ?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.