HOEZO? Mijn werkgever verplicht ons tot vaccinatie tegen COVID-19?

 12/03/21

Nieuws

 COVID-19

Q&A's over dit thema gebundeld.

Vaccinatieverplichting door werkgever?
Margot Cloet van Zorgnet-Icuro gaf al aan dat het zorgpersoneel verplicht zou worden zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. De werkgeversorganisatie Voka deed vorige week een soortgelijke oproep aan de overheid om vaccinatie te verplichten voor alle werknemers (of daar toch over na te denken). Ook de Hoge Gezondheidsraad deed vanuit de werkgroep Infectiebeheersing een sterke aanbeveling hieromtrent.

Er bestaat echter momenteel geen wettelijke basis om vaccinatie te verplichten. Het belangrijkste obstakel is het recht op privacy van de werknemers, waaronder het recht op respect voor hun fysieke integriteit.

Een werkgever kan vaccinatie promoten en sensibiliseren als preventiemaatregel en kan bijvoorbeeld:

  • een infosessie organiseren vaccinatie;
  • een vertrouwenspersoon of een arts waar men terecht kan met vragen.

Op dit moment is de verdeling van de vaccinaties in handen van de overheid. Wanneer vaccins uiteindelijk vrij beschikbaar zullen komen op de markt, kan het voor werkgevers een optie zijn om gratis vaccins te verstrekken, zoals bij veel bedrijven met griepprikken al het geval is. Dan ook geldt er geen verplichting.

Tewerkstelling geweigerd?
De werkgever
kan niemand weigeren op de werkvloer die niet gevaccineerd is. Dit vormt een discriminatie op basis van de toekomstige gezondheidstoestand. Het spreekt voor zich dat de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan steeds dienen te worden nageleefd.

Geldige reden tot ontslag?
De vaccinatie is een persoonlijk keuze. De werkgever kan niemand sanctioneren of ontslaan, ook niet in de zorgsector.

Mag een werkgever een bewijs van vaccinatie vragen?
Nee,
omdat dit een persoonlijk gezondheidsgegeven is en behoort tot het medisch dossier. Volgens de GDPR mogen de gezondheidsgegevens van werknemers niet verwerkt worden, tenzij de overheid uitzonderlijk aanvullende regels invoert omtrent verwerking van vaccinatiegegevens of de werknemer daartoe een vrije uitdrukkelijke toestemming geeft. In een arbeidsrelatie is er echter sprake van een gezag, waardoor die toestemming van de werknemer nooit vrij kan zijn.

De werknemer mag gewoonweg niet gevraagd worden of hij/zij gevaccineerd is. Het bijhouden van een lijst wie al dan niet gevaccineerd is of het opvragen van het vaccinatie-attest door de werkgever wordt niet toegestaan.

Groepsimmuniteit van 80% onder het personeel nastreven met een collectieve premie?
Nee. Dit houdt verband met de vorige vraag, het beschermen van de privacy.

De FOD WASO heeft haar standpunt nogmaals meegedeeld. Het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (gezegd CAO nr. 90) is ongewijzigd tijdens de coronavirus. Dergelijk initiatief van de werkgever zal niet goedgekeurd worden. Wel zou het volgens hen mogelijk zijn om bv. een plan op te maken met als collectief doel een vermindering van het aantal afwezigheidsdagen wegens ziekte, voor zover er een preventieplan bestaat in de onderneming.

Het blijft een afweging tussen het recht op privacy van de werknemer en de plicht van de werkgever om te waken over het welzijn van zijn personeel. De wet geeft niet aan welke van de twee doorweegt. De geldende wetgeving laat in ieder geval niet toe dat werkgevers hun werknemers zouden verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Christophe Lemmens, advocaat gezondheidsrecht en gastdocent aan de Universiteit Antwerpen, heeft oren naar de oproep van VOKA. "Ik besef dat een algemene vaccinatieplicht botst met het recht op zelfbeschikking”, legt hij uit op Radio 1 in 'De wereld vandaag'. “Maar dat recht is niet absoluut of oneindig. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals de huidige coronacrisis, kan dat recht beperkt worden.

De INNI redactie houdt de vinger aan de pols.

HOEZO? Mijn werkgever verplicht ons tot vaccinatie tegen COVID-19?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.