Binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

 01/12/22

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

In het Belgisch Staatsblad van 1 december 2022 werd de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn gepubliceerd.

Hiermee wordt een algemeen kader gecreëerd voor een betere binnenluchtkwaliteit in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimtes.

Er zijn vier algemene doelstellingen:

1. het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus;

2. de operatoren via een risicoanalyse en een actieplan aanmoedigen om na te denken over de bestaande toestand en over de wijze waarop die kan worden verbeterd;

3. een systeem van certificatie en etikettering invoeren. Op die manier kunnen de eigenaars, de bezoekers, alsook het personeel en de vrijwilligers nagaan welk niveau van binnenluchtkwaliteit kan worden gegarandeerd;

4. een platform inzake binnenluchtkwaliteit oprichten dat de sectoren, de overheden, de installateurs, de fabrikanten en de wetenschappers verenigt. Dat platform moet advies kunnen geven aan de beleidsmakers, de bestaande kennis kunnen verruimen en werken aan bewustmaking. Zie nieuwsoverzicht week 41, II, C.

Deze wet treedt in werking op 11 december 2022, met uitzondering van de verplichting tot het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter; de verplichting tot het uitwerken en beschikbaar houden van de risicoanalyse; de verplichting tot het uitwerken en beschikbaar houden van het actieplan indien de risicoanalyse de noodzaak tot corrigerende acties aan het licht brengt die in werking treden op 11 december 2023 en de verplichting tot het aanvragen van een certificatie, die in werking treedt op 1 januari 2025. De Koning kan de inwerkingtreding van deze uitzonderingen op de reguliere inwerkingtreding uitstellen tot 1 januari 2026.

Bron: W. 6-11-2022, B.S. 1-12-2022

Binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.