Nieuwe cijfers Statbel over gezondheidsrisico's op het werk

 19/07/21

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

Het Belgische statistiekbureau Statbel publiceerde op 19 juli cijfers over gezondheidsrisico’s en arbeidsongevallen op het werk. 9% van de werkenden of personen die ooit gewerkt hebben had in de laatste 12 maanden een fysiek of psychisch gezondheidsprobleem dat veroorzaakt werd, of verergerd werd, door hun job. In 2020 werden ruim 26.111 personen bevraagd.

Aard gezondheidsproblemen
Bot-, gewrichts- of spierklachten komen het meest voor (55,4%), in het bijzonder in de gezondheidssector. Op de tweede plaats volgt stress, depressie of angstgevoelens (25,9%). Die laatste groep zou vooral veroorzaakt worden door overbelasting of hoge tijdsdruk, alsook lastige klanten, patiënten of leerlingen.

Er zijn wel duidelijk verschillen volgens het onderwijsniveau:

  • laag- en middengeschoolden rapporteren vaker bot-, gewrichts- of spierklachten (respectievelijk 72% en 58,2%);
  • bij de hooggeschoolden gaat het vaker om stress, depressie en angstgevoelens (39,4%).

11,6% van de gezondheidsmedewerkers heeft een of meerdere gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd werden door het werk. Daarna volgen de administratieve en ondersteunende diensten (10,6%) en de overige diensten (10,5%).

Arbeidsongevallen
Mannen hebben meer kans op arbeidsongevallen dan vrouwen (2,9 t.o.v. 1,7%). De beroepen waar de meeste arbeidsongevallen zich voordoen zijn de ‘Bedieners van machines en installaties, assembleurs' (5,6%) en de 'Ambachtslieden' (5%). Aan de andere kant komen arbeidsongevallen met verwonding het minst voor bij het ‘Administratief personeel’.

Een kwart van de slachtoffers is minder dan 1 dag of helemaal niet afwezig geweest op het werk omwille van het ongeval. 62% is minder dan een maand afwezig. 23,7% was 1 maand of langer arbeidsongeschikt.

In 8,5% van de gevallen gaat het om een verkeersongeval tijdens de werkuren. Dit is bijna 1 op 10.

In 2020 werden ruim 26.111 personen bevraagd over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen. De meeste vragen gingen over de situatie tijdens de laatste 12 maanden vóór de referentieweek van de enquête. Voor sommige respondenten viel deze periode bijna volledig in 2019, voor anderen deels of bijna volledig in 2020, het jaar dat de coronacrisis uitbrak.

Lees hier het volledige rapport van Statbel.

Nieuwe cijfers Statbel over gezondheidsrisico's op het werk

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.