Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s op til

 20/09/21

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De ministerraad van 4 september 2021 keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's.

Het ontwerp van KB voorziet in de volgende wijzigingen ter verbetering van de werking van het systeem[1]:

  • de invoering van twee bijkomende bezwaargronden

1. wanneer de onderneming onlangs voldoende maatregelen heeft genomen

2. wanneer er één of meer ongevallen zijn gebeurd waarvan de oorzaak en het oorzakelijk verband niet (kunnen) worden beïnvloed door het preventiebeleid van de werkgever

  • de vermindering van het veelvoud van het aantal ongevallen ten opzichte van de eigen sector tot 2 en
  • de jaarlijkse verhoging van het plafond van de 200 ondernemingen met het aantal ondernemingen die het voorgaande jaar van de lijst werden geschrapt

Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State.


[1] Wat een verzwaard risico inhoudt en welke gevolgen hieraan verbonden zijn, kan nagelezen worden op de website van Fedris.

Bron: news.belgium.be

Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s op til

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.