Wetsontwerp wijziging arbeidsongevallenwet

 20/09/23

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op 18 september jl. werd door de regering een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de verzwaarde risico’s.

Het doel is Fedris in staat te stellen de forfaitaire bijdrage voor de preventieinstituten Constructiv (bouw) en Woodwize (hout) te innen. Deze preventieinstituten begeleiden bedrijven uit de bouw en de hout- en meubelsector met een verzwaard risico arbeidsongeval en volgen deze bedrijven ook op. Een bedrijf met de classificatie verzwaard risico betaalt een extra premie aan Fedris.

Wanneer er geen preventie-instituut is aangewezen, blijft de inning van de forfaitaire preventiebijdrage onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsonderneming vallen.

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de verzwaarde risico’s, Parl. St. Kamer 2022-2023, nr. 3566/001

Wetsontwerp wijziging arbeidsongevallenwet

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.