13 - 17 sept (wk 37)

 17/09/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

KB biociden / week van het werkgeluk / tijdsbesteding preventieadviseur onderwijs

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Dit KB wordt met ingang van 13 september 2021 in overeenstemming gebracht met de technische wijzigingen die volgen uit de oplevering en ingebruikname van de nieuwe online informaticatoepassing ("Gestautor") van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Week van het werkgeluk : 20—26 september 2021

De week van 20 tot en met 26 september 2021 is de Week van het Werkgeluk, een initiatief van Tryangle. Via dit initiatief worden mensen en organisaties die werkgeluk belangrijk vinden samengebracht om werkgeluk in de kijker te zetten en acties hierrond aan te moedigen. Het doet je als werknemer of organisatie even stilstaan bij de vraag hoe gelukkig je bent in je job of hoe je omgaat met het werkgeluk van je medewerkers.

Alle initiatieven vind je terug op https://weekvanhetwerkgeluk.be/

Herbekijk ook ons webinar: “Wat is werkgeluk en waarom is het belangrijk?”

Beluister onze podcast “Werkgeluk” van chief happiness Griet Deca (Tryangle)

En lees onze whitepaper “Sleutelen aan werkgeluk: tips en adviezen”, eveneens van de hand van Griet Deca.


Bron: weekvanhetwerkgeluk.be

B. Richtlijn tijdsbesteding preventieadviseur in het onderwijs

Op 31 mei 2021 stelde de heer Jan Laeremans, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang, enkele parlementaire vragen met betrekking tot de tijdsbesteding van de preventieadviseur in het onderwijs aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand.

Hij verwijst hiervoor naar de richtlijn van Prebes met het aantal uren dat nodig is om het takenpakket rond te krijgen als preventieadviseur in het onderwijs. In de praktijk is het aantal toebedeelde uren hier slechts een fractie van. Vaak gaat het om enkele uren per week, vaak dan nog niet aansluitend.

De vraagsteller polst onder meer naar cijfermatige gegevens i.v.m. personeelsleden, aantal uren, bekwaamheidsbewijzen, … Deze gegevens worden evenwel niet centraal bijgehouden.

Op de vragen

  • of het klopt dat er onvoldoende uren voor preventieadviseurs in ons onderwijs worden ingezet
  • of de minister overweegt om de middelen voor preventieadviseurs te oormerken, zodat er een minimum op elke school moet worden gehaald
  • of de minister eventueel werk zal maken van een apart statuut van de preventieadviseur in het onderwijs
  • en welke eventuele andere initiatieven de minister zal nemen om te zorgen voor een kwaliteitsvolle inzetbaarheidsgraad van preventieadviseurs in ons onderwijs

antwoordt minister Weyts als volgt:

“De toekenning van het aantal uren die een preventieadviseur kan besteden aan zijn opdracht en de wijze waarop deze uren toegekend worden, behoren tot de autonomie van het schoolbestuur. De Prebes-richtlijn, die onlangs geüpdatet werd, kan inderdaad een indicatie geven van het aantal uren dat een schoolbestuur vrijmaakt voor haar interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ik bekijk binnen de begeleidingscommissie van het convenant onderwijs – FOD WASO, welke verdere initiatieven ter versterking van de preventieadviseurs kunnen worden genomen.”


Bron: Vlaams Parlement, Schriftelijke vragen en antwoorden, nr. 747 van JAN LAEREMANS, 31 mei 2021

13  - 17 sept (wk 37)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.