Nieuwsoverzicht week 43

 23/10/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

19 – 23 oktober 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Europees plan voor een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen

In het kader van het Europees plan om kanker te bestrijden en in nauwe samenwerking met wetenschappers en met vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de EU-lidstaten en na raadpleging van de sociale partners, heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd tot aanpassing van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (= vierde herziening van de richtlijn) om een betere bescherming te kunnen bieden aan de werknemers die beroepsmatig worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Het voorstel van de Commissie voegt nieuwe of herziene grenswaarden voor de beroepsmatige blootstelling toe voor de volgende stoffen:

  • acrylonitril (nieuwe grenswaarde);
  • nikkelverbindingen (nieuwe grenswaarde);
  • benzeen (grenswaarde naar beneden bijgesteld).

Dit zal zowel voordelen opleveren voor de werknemers (minder werkgerelateerde gevallen van kanker en dus betere gezondheid) als voor de werkgevers (minder kosten voor ziekteverzuim en minder hoge verzekeringsuitkeringen).

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Bronnen en meer info:

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/europees-plan-voor-een-betere-bescherming-van-werknemers-tegen-kankerverwekkende-chemische-stoffen

voorstel van de Commissie voor de vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (PDF, 400 KB)

Kankerbestrijding: Commissie stelt betere bescherming van werknemers voor: Beating cancer: Commission proposes improved protection for workers

b. Campagne “Love your tools”

De houtsector kent een hoog arbeidsongevallencijfer, waarvan een groot deel te wijten is aan het onveilig gebruik van zaagmachines.

Om het aantal arbeidsongevallen in de houtsector te doen dalen, lanceren de sociale partners van deze sector de campagne “Love your tools”.

Op de website loveyourtools.be staat meer info over de campagne en staan ook verschillende tips en tricks om veiliger te werken.

Bronnen en meer info:

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/op-de-blog-campagne-love-your-tools

https://www.respectophetwerk.be/nl/blog/campagne-love-your-tools-om-het-aantal-arbeidsongevallen-de-houtsector-te-doen-dalen

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV): ‘Love your tools’ moet aantal arbeidsongevallen in de houtsector doen dalen

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV): Je vingers zijn onbetaalbaar!

https://loveyourtools.be/

c. Nieuwe ISO-commissie voor biocide-oppervlakken

Er is een nieuwe ISO-commissie van deskundigen voor biocide-oppervlakken gevormd:ISO / TC 330 - Oppervlakken met biocidale en antimicrobiële eigenschappen.

In de strijd tegen de beperking van de verspreiding van het coronavirus, wordt het belang benadrukt van het schoonhouden van dingen.

Biocidale oppervlakken zijn een waardevol hulpmiddel omdat ze ongewenste ziekteverwekkers vernietigen of inactiveren en zo bijdragen aan een schoner milieu. Aangezien de prestaties van dergelijke oppervlakken kunnen variëren, is er behoefte aan effectieve richtlijnen en testmethoden om ervoor te zorgen dat ze goed zijn.

De nieuw opgerichte ISO-commissie van deskundigen moet internationaal overeengekomen vereisten en richtlijnen te ontwikkelen om op die manier inconsistenties op te lossen. Het is de bedoeling om normen te ontwikkelen voor testmethoden om de biocidale prestaties en werkzaamheid te beoordelen van oppervlakken met antimicrobiële activiteit, en hun compatibiliteit met verschillende desinfecterende middelen en reinigingsmiddelen.

Bronnen en meer info:

https://www.iso.org/news/ref2570.html

Nieuwsoverzicht week 43

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.