Wijziging van de FANC-wet

 14/12/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

De heffingen opgesomd in artikel 30bis/4 van de FANC-wet worden geïndexeerd met 6 % voor de jaren 2023-2027.

Dit wordt bepaald in de wet van 5 december 2022 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De wet van 15 april 1994 voorziet in een jaarlijkse indexering met 2 % van de heffingen opgesomd in artikel 30bis/4 met ingang van 2018 tot en met 2022. Na vijf jaar diende het Agentschap het forfaitaire indexcijfer te evalueren, met de bedoeling dat de wetgever ter zake wetgevend kan optreden.

De evaluatie werd uitgevoerd op basis van een vergelijking met de gezondheidsindex. Een wetswijziging is hiervan het gevolg.

Voor de jaren 2023-2027 wordt in het jaarlijks vast percentage ten belope van 6 % voorzien. Met het oog op de evaluatie door de wetgever dient het FANC op het einde van de vijfjarige periode het forfaitaire indexcijfer opnieuw te evalueren.

Voorts wordt een nieuwe heffing ingesteld voor de in exploitatie zijnde installaties voor de berging van radioactief afval aan de oppervlakte, waarvoor voorzien wordt in een jaarlijks bedrag van 800.000 euro. Er wordt ook voorzien in een overgangsregeling voor het jaar waarin de oprichtings- en exploitatievergunning van deze installatie wordt afgeleverd. De in artikel 30bis/1, § 3 vermelde bedragen, die sinds 2014 niet werden geïndexeerd, zullen vanaf 2023 ook geïndexeerd worden.

Bron: W. 5-12-2022, B.S. 14-12-2022

Wijziging van de FANC-wet

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.