Vormt verplicht telewerken een bedreiging voor welzijn op het werk?

 26/02/21

Nieuws

 Telewerk

Tijd om uit te zoomen

Sinds oktober 2020 zijn werknemers verplicht om thuis te werken. Wie toch naar het werk gaat, moet een attest kunnen voorleggen dat hij of zij daar echt noodzakelijk is. Dit attest moet gemotiveerd worden door de werkgever. Eind januari van dit jaar werd in de Nationale Arbeidsraad een nieuwe nationale interprofessionele cao rond telethuiswerk afgesloten. Deze maatregel verplicht onwillige bedrijven om alsnog heldere afspraken te maken rond telewerk.

CEO’s van Vlaamse bedrijven trekken aan de alarmbel

Na vijf maanden van virtuele meetings, Zoom-brainstormsessies en digitale onboarding van nieuwe werknemers trekken CEO’s van grote Vlaamse bedrijven aan de alarmbel. Uit recente enquêtes van ondernemingsfederaties in ons land bleek al eerder dat vele werkgevers niet enthousiast zijn over verplicht telewerken, omdat deze werkvorm – ondanks de voordelen – een negatieve invloed zou hebben op de productiviteit van werknemers.

Vandaag zijn de gevolgen van deze ingrijpende coronamaatregel nog duidelijker te zien: heel wat werknemers geven aan dat ze zich gedeconnecteerd en minder geëngageerd voelen en dat het gebrek aan contact met collega’s zwaar begint te wegen op hun mentale welzijn. Bovendien verloopt de integratie van nieuwe werknemers vanop afstand zeer moeizaam, waarbij digitale opleidingen en trainingen niet dezelfde impact blijken te hebben als fysiek georganiseerde sessies. Last but not least staan ook creativiteit en innovatie steeds meer onder druk.

Al deze factoren zorgen ervoor dat de motivatie en productiviteit van Vlaamse werknemers extra onder druk komen te staan. Sommige CEO’s vrezen dat dit op termijn zelfs kan leiden tot minder concurrentiekracht van onze bedrijven.

Pleidooi voor afschaffing verplicht telewerk én coronabestendige werkplekken

Vele ondernemingen doen momenteel extra inspanningen om coronabesmettingen van werknemers op te sporen. Hieruit blijkt dat de werkvloer zelden de bron van besmetting blijkt te zijn. Bovendien bewezen Vlaamse werkgever al meer dan voldoende dat ze hun werkplekken coronabestendig kunnen inrichten (wat in 2020 trouwens opgelegd werd door de federale overheid).

Dankzij die proactieve aanpak gaan steeds meer stemmen op om in het bedrijfsleven verplicht telewerk te vervangen door soepelere regimes, met bijvoorbeeld (opnieuw) de mogelijkheid om een halve of volledige dag per week naar kantoor te komen. Een gespreide personeelsbezetting op de werkvloer biedt nog steeds voldoende bescherming tegen een mogelijke virusbesmetting, maar – en dat is vandaag even belangrijk – krijgen werkgevers en werknemers hierdoor opnieuw de kans om elkaar te zien, elkaar te steunen en creatieve ideeën met elkaar uit te wisselen. En dat kan het welzijn op het werk alleen maar ten goede komen…

redactie INNI

Vormt verplicht telewerken een bedreiging voor welzijn op het werk?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.