nieuwsoverzicht 9 tot 13 okt (wk 41)

 18/10/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag / Conferentie ‘Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!’ / VGW-barometer: flyer beschikbaar / Werelddag van de Geestelijke Gezondheid: 10 oktober / Zelfmoordpreventie op het werk / Relatie tussen geestelijke gezondheid en werk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Grensoverschrijdend gedrag: nieuw Vlaams meldpunt

Wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in sectoren en organisaties waar de Vlaamse overheid voor bevoegd is, kan dit voortaan gemeld worden bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Het meldpunt – een samenwerking tussen het Agentschap Justitie en Handhaving van de Vlaamse overheid en het Vlaams Mensenrechteninstituut – heeft twee kernopdrachten:

 1. meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen en er vervolgens in samenspraak met het slachtoffer of de getuige een passend gevolg aan geven;
 2. het monitoren en in kaart brengen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de Vlaamse sectoren om zo aanbevelingen te formuleren.

Het meldpunt werkt steeds op maat van de melder: op diens tempo, naar diens wensen en mogelijkheden. Zo kunnen zij onder meer:

• naar je verhaal luisteren en vragen beantwoorden;

• je begeleiden en adviseren;

• je doorverwijzen naar hulpverlening;

• je over juridische of tuchtrechtelijke mogelijkheden informeren.

Gesprekken met het meldpunt zijn strikt vertrouwelijk en indien gewenst anoniem.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op 0800 13184, via chat of per mail.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • Vlaanderen.be

B. Conferentie ‘Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!’

Op 20 september 2023 werd in Brussel de conferentie ‘Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!’ gehouden als onderdeel van het Europees Jaar van de Vaardigheden. Hier werden gegevens, trends en uitdagingen besproken in verband met de ontwikkeling van vaardigheden van de beroepsbevolking die zowel nu als in de toekomst nodig zijn.

De bijeenkomst werd georganiseerd door vijf Europese organisaties: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF en ELA.

In een eerste panel kwam het toenemende tekort aan geschikte werkkrachten en de nood aan meer aandacht voor het matchen van jobs met de vaardigheden van mensen aan bod. Meer mobiliteit zou hier een antwoord kunnen bieden. Verder zou er meer op de ontwikkeling van vaardigheden door training ingezet kunnen worden. Jobs aantrekkelijker maken (bv. werkkwaliteit, verloning, doorgroeimogelijkheden, …) kan eveneens een antwoord bieden op de arbeidskrapte. Er werd tevens aandacht besteed aan de mogelijkheden om dit Europees de bekijken en welke voordelen dit met zich mee brengt.

De balans tussen vaardigheden en de digitale en groene overgang was het onderwerp van discussie in het tweede panel. Een expert van Cedefop haalde hier onder meer een nieuw ontwikkelde tool aan die de evolutie van de arbeidsmarkt in de toekomst voorspelt. Hierdoor wordt het mogelijk om tijdig in te grijpen.

Het laatste panel besteedde aandacht aan de uitdagingen en kansen om een eerlijke, gezonde en veilige toekomst te verzekeren. Het is belangrijk om de risico’s goed in te schatten zodat dit mee in de training van (toekomstige) werkenden wordt geïmplementeerd. Hier werd ook aandacht gegeven aan de mogelijkheden die migratie biedt.

Het volledige verslag kan je raadplegen via de EU-OSHA website. (Enkel beschikbaar in het Engels.)

Bron: EU-OSHA

C. VGW-barometer: flyer beschikbaar

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft ter promotie van de VGW-barometer een flyer in 25 talen uitgebracht.

De barometer is een op statistieken, enquêtes en openbare gegevens gebaseerde publieke datavisualisatietool die actuele informatie geeft over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Je vindt de flyer op de site van EU-OSHA.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • EU-OSHA

D. Werelddag van de Geestelijke Gezondheid: 10 oktober

Op 10 oktober vierden we de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Dat mentale gezondheid een fundamenteel mensenrecht is, werd benadrukt in de slogan van dit jaar : « Our minds, our rights ».

Naast extra media-aandacht en heel wat lokale initiatieven, organiseerde ook de Europese Commissie een conferentie ter gelegenheid van deze dag.

De dag werd geopend met een toespraak van onze Koningin die recente gebeurtenissen zoals de Covid-pandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de klimaatsverandering aanhaalde. Vervolgens kwamen heel wat sprekers langs die het hadden over mentale gezondheid als mensenrecht, psychologische ondersteuning voor Oekraïne, strategieën van verschillende lidstaten betreffende mentale gezondheid, mentale gezondheid bij kinderen, …

Bronnen:

 • EU-OSHA
 • Europese Commissie

E. Vlaamse regering voorziet kwart miljoen voor zelfmoordpreventie op het werk

Ministers Crevits en Brouns kondigden op de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid aan werk te maken van zelfmoordpreventie op de werkvloer. Hoewel het aantal zelfdodingen de laatste jaren daalt, wil men dit getal nog verder naar beneden krijgen door extra in te zetten op preventie.

Concreet wordt er 248 000 euro uitgetrokken om de personen die vaak een aanspreekpunt zijn op de werkvloer (bv. vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, … ) te trainen en zo kennis en vaardigheden aan te leren om aan zelfmoordpreventie te kunnen doen. Het gaat erom de gedachten te detecteren en de betrokkenen te helpen of door te verwijzen naar de passende hulpverlening.

In 2021 werd een werkgever nog veroordeeld naar aanleiding van een werknemer die zelfmoord pleegde. Een bespreking van de wetgeving hierrond vind je op onze website.

Zit je met vragen rond zelfdoding, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.

Bronnen:

 • VRT nws
 • Zelfmoordlijn 1813

F. Europese Raad wil gevolgen van onzeker werk op de geestelijke gezondheid aanpakken

De Europese Raad keurde eerder deze maand de eerste conclusies goed over de relatie tussen geestelijke gezondheid en werk.

Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk voor het arbeidsvermogen en de productiviteit en psychosociale risico’s op het werk hebben een invloed op de geestelijke gezondheid. Vooral onzeker werk (bv. slecht betaalde of onbeschermde jobs) kan tot angst- en depressiestoornissen leiden.

Daarom wil men de onzekerheid wegnemen en zo het psychosociale welzijn bevorderen. De Raad vraagt aan de lidstaten om:

 • in te zetten op een goed werkgelegenheidsbeleid dat onzekerheid bestrijdt;
 • de openbare systemen ter bescherming van de geestelijke gezondheid op het werk te versterken;
 • onderzoek naar geestelijke gezondheid op het werk te bevorderen;
 • de aanwerving of re-integratie van werknemers met problemen van de geestelijke gezondheid te ondersteunen;
 • en ook de zelfstandigen en kmo’s te ondersteunen bij het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk.

De Raad vraagt ook om na te denken over een passend beleid om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken en het recht op deconnectie te overwegen als preventieve maatregel. Ze vraagt ook om nationale initiatieven voor het beheer van psychosociale risico’s op het werk te coördineren.

Tenslotte roept men de sociale partners op om de sociale dialoog verder te zetten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en meer bewustzijn te creëren over het psychologisch welzijn.

Bron: Europese Raad

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


In de spotlight:

Op 26 oktober 2023 kan je deelnemen aan een webinar rond het thema noodplanning. Schrijf je gratis in via deze link.


nieuwsoverzicht 9 tot 13 okt (wk 41)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.