nieuwsoverzicht 19 - 23 juni '23 (wk 25)

 28/06/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Brochure sociale verkiezingen / Dienstenchequewerknemers / Casestudyverslag geavanceerde robotautomatisering / Inspectiecampagne op bouwplaatsen / Controle op door de verzekeraar geweigerde arbeidsongevallen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Brochure sociale verkiezingen 13 – 26 mei 2024

Tussen 13 en 26 mei 2024 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats.

Deze verkiezingen dienen te verlopen volgens een welbepaalde procedure met inachtname van een welbepaald tijdschema.

Om de ondernemingen waar sociale verkiezingen georganiseerd worden zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het ganse proces, werd door de FOD WASO een brochure opgesteld die ter beschikking wordt gesteld op hun website.

Bron: FOD WASO

B. Thema dienstenchequewerknemers op BeSWIC

In het verlengde van de actie die werd gevoerd door de vakbonden van de dienstenscheque-sector, om de aandacht te vestigen op het belang van het werken in veilige omstandigheden onder dienstenchequemedewerkers, en de hieruit voortvloeiende gesprekken met Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns (zie nieuwsoverzicht week 22), werd het thema “dienstenchequewerknemers” toegevoegd op de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC).

Daar vind je algemene informatie terug, een link naar de toepasselijke regelgeving, tools, sensibiliseringsmateriaal en een overzicht van parlementaire vragen.

Bron: BeSWIC

C. Casestudyverslag geavanceerde robotautomatisering

In het nieuwsoverzicht van vorige week werd verwezen naar de 8 casestudy’s die werden gepubliceerd op de website van de EU-OSHA waarin is onderzocht hoe automatisering van taken via op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen met succes kan worden toegepast om het welzijn van werknemers te waarborgen.

In navolging hiervan werd een vergelijkend casestudyverslag gepubliceerd over geavanceerde automatisering.

Dit verslag kadert in het onderzoek naar de toepassing en het beheer van geavanceerde robotica en op AI gebaseerde systemen voor het automatiseren van taken, zowel cognitieve als fysieke en hun invloed ervan op de veiligheid en gezondheid op het werk.

In dit verslag wordt een vergelijking gemaakt tussen 11 casestudy’s en de implementatie van op AI gebaseerde systemen of geavanceerde robotica alsook hun impact op de veiligheid en gezondheid op het werk.

De stelling dat AI enkel wordt gebruikt om cognitieve taken te automatiseren en dat robotsystemen enkel worden gebruikt om fysieke taken uit te voeren, wordt via deze analyse ontkracht.

De casestudy’s laten zien dat AI, met als voornaamste risico de vooringenomenheid, en robotsystemen, met als voornaamste risico lichamelijke letsels, steeds vaker samen worden gebruikt.

De casestudies hebben ook aangetoond dat de meeste uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen worden aangepakt op het moment dat ze zich voordoen of zelfs kunnen worden voorkomen voordat ze een probleem worden. Vroegtijdig OSH-management tijdens de implementatie, vroegtijdige betrokkenheid van de werknemers, een op de mens gericht taakontwerp en duidelijke communicatie zijn effectieve hulpmiddelen om de meeste problemen aan te pakken.

Het is ook duidelijk geworden dat veel factoren niet onafhankelijk van elkaar bestaan, maar elkaar beïnvloeden. Angst voor baanverlies lijkt samen te hangen met de mate waarin werknemers de technologie begrijpen, het vertrouwen in het systeem en het ervaringsniveau. Een grotere taakvariëteit kan gepaard gaan met een verminderde taakvolledigheid of een meer verstoorde workflow. Bedrijven moeten niet alleen kijken naar afzonderlijke facetten wanneer ze een OSH-gerelateerde uitdaging proberen aan te pakken in de context van de implementatie van de technologie, maar ook naar mogelijk gerelateerde factoren om gerichtere en efficiëntere interventies te plannen. Bovendien kan het nuttig zijn om te kijken hoe zelfs kleinere automatiseringen kunnen worden gebruikt om grotere organisatorische veranderingen te faciliteren die de veiligheid en gezondheid op het werk ten goede komen.

Het verslag kan nagelezen worden op de website van EU-OSHA (in het Engels).

Verder vind je er ook een aantal beleidsnota’s over automatisering en AI.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • EU-OSHA

D. Inspectiecampagne Arbeidsinspectie TWW op bouwplaatsen

De arbeidsinspectie – Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) voerde op dinsdag 6 juni jl. bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in België (176 aannemers).

Hieronder de voornaamste inbreuken:

 • tekorten aan steigers
 • gebrek aan collectieve beveiliging tegen vallen van hoogte
 • gebrek aan preventiemaatregelen tegen blootstelling aan kwartsstof
 • onveilige uitgravingen of bouwputten
 • het niet weren van aannemers of onderaannemers die de Belgische reglementering inzake welzijn op het werk niet naleven
 • niet-conforme sociale voorzieningen of het ontbreken ervan
 • problemen met arbeidsmiddelen
 • ontbreken van veilige toegangswegen
 • het ontbreken van actief toezicht op de aannemingsketen
 • het niet kunnen voorleggen van een verslag houdende periodieke keuring

Bijna de helft van de inbreuken die die dag werden vastgesteld, is gelieerd aan het risico op vallen van hoogte, wat volgens de statistieken van Fedris ook de belangrijkste oorzaak is van de meest ernstige arbeidsongevallen.

Deze conclusie benadrukt het belang van het nemen van geschikte collectieve preventiemaatregelen tegen dit risico en deze ook in goede toestand te houden.

Meer over het onderwerp “tijdelijke werkzaamheden op hoogte”, is terug te vinden op de website van de FOD WASO, alsook op INNIwise.

Bron: FOD WASO

E. Controle op door de verzekeraar geweigerde arbeidsongevallen

Het door de verzekeraar geweigerde arbeidsongevallen in België neemt toe, vooral wat betreft de arbeidswegongevallen.

Iets meer dan 1/10 van de weigeringen in de voorbije 3 jaar bleek onterecht.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vindt het niet kunnen dat verzekeraars slachtoffers van een arbeidsongeval, naast hun fysiek én psychisch leed, nog met financiële zorgen te maken zouden krijgen omdat de verzekeraar hun dossier onterecht weigert.

Vandaar dat de minister de controledienst van Fedris meer slagkracht wil geven door:

 • Fedris systematisch alle dossiers van geweigerde ongevallen die als ernstig worden gecatalogeerd te laten opnemen en onderzoeken;
 • Fedris systematisch een rechtsprocedure te laten opstarten als een verzekeraar een aangifte van een ernstig ongeval weigert en na analyse van Fedris dit een 'onterechte weigering' blijkt te zijn en de verzekeraar zijn initiële beslissing niet herziet;
 • het slachtoffer van een arbeidsongeval altijd te informeren over het feit of de werkgever een aangifte als arbeidsongeval deed.

Voor deze hervorming zal hij een wetgevend initiatief nemen.

Bron: Vandenbroucke.belgium.be

nieuwsoverzicht 19 - 23 juni '23 (wk 25)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.