nieuwsoverzicht 8-12 augustus (wk 32)

 12/08/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Lijst beroepsziekten / Productnormen voor duurzame productiemethodes / Maximumtemperatuur op het werk / Cybersecurity en digitalisering in Vlaamse ondernemingen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Uitbreiding lijst beroepsziekten

Zie blogbericht van 10 augustus.

Bron: KB 17-7-2022, BS 9-8-2022

B. Wijziging productnormen voor duurzame productiemethodes

Op de ministerraad van 20 juli jl. werd een voorontwerp van wet goedgekeurd over de productnormen ter bevordering van duurzame productiemethodes.

Dit voorontwerp van wet:

 • brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met vier Europese verordeningen, daterend van 2016 tot 2020;
 • bepaalt sancties voor overtredingen in verband met emissies van bepaalde verbrandingsmotoren, persistente organische verontreinigende stoffen, kwikverontreiniging;
 • reglementeert de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie;
 • harmoniseert de definities van herbruikbare verpakking, nuttige toepassing, recycling en verwijdering;
 • creëert een extra wettelijke basis om toekomstige maatregelen mogelijk te maken die de productcirculariteit verbeteren.

Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Maximumtemperatuur op het werk

Gelet op de klimaatcrisis, dringt het Europees Verbond van Vakverenigingen of European Trade Union Confederation (ETUC) aan tot het ontwikkelen van EU-wetgeving over maximale werktemperaturen.

Werknemers moeten beschermd worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dodelijke hittegolven versterken het besef dat wetgeving hieromtrent wel degelijk en dringend gewenst is. Hittegolven kunnen immers fataal zijn voor mensen die onbeschermd in de zon werken. Duizeligheid, hoofdpijn en spierkrampen zijn vroege symptomen van hittestress. Dit kan leiden tot braken, bewustzijnsverlies en uiteindelijk dodelijke slachtoffers indien niet wordt ingegrepen.

De vakbonden dringen er bij de Europese Commissie op aan wetgeving inzake veilige werktemperaturen te ontwikkelen.

Wat is de beste temperatuur om te werken?

Uit onderzoek door de WHO blijkt dat we het beste werken bij een temperatuur tussen 16°C en 24°C.

Het risico op arbeidsongevallen stijgt met 5 à 7 % bij een temperatuur > 30°C.

Het stijgt met 10 à 15 % bij een temperatuur > 38°C.

Hoeveel bedraagt de blootstelling?

Volgens Eurofound zou 23% van alle werknemers in de EU minstens een kwart van de tijd blootgesteld aan hoge temperaturen (in de landbouw en de industrie is dit 36% en in de bouwsector 38%).

Bestaande wetgeving in Europa?

Enkel een paar Europese landen beschikken over wetgeving ter bescherming van werknemers tijdens hittegolven. Hierbij stelt men een grote variatie vast in grenswaarden, variërend van 28 tot 36 graden:

 • België: 29°C voor licht lichamelijk werk, 26°C voor matig zwaar lichamelijk werk, 22°C bij zwaar lichamelijk werk en 18°C bij zeer zwaar lichamelijk werk (de temperatuur wordt gemeten met een vochtige globethermometer = Wet Bulb Globe Temperature). Zie hierover de bijdrage van dokter Wim Van Hooste, preventieadviseur-arbeidsarts.
 • Hongarije: 31°C voor zittend en licht lichamelijk werk, 29°C voor matig lichamelijk werk en 27°C voor zwaar lichamelijk werk
 • Letland: maximale werktemperatuur voor werk binnenshuis 28°C
 • Montenegro: maximale werktemperatuur voor buitenwerk van 36°C
 • Slovenië: de luchttemperatuur in werkruimten mag niet hoger zijn dan 28 °C
 • Spanje: Maximale werktemperaturen voor zittend werk, zoals kantoorwerk, is 27°C, en voor licht werk is dat 25°C. Deze grenswaarden gelden echter niet voor alle soorten werk, noch voor alle werknemers, noch voor alle ruimten.

Het EVV roept de Europese Commissie op om de lacunes in de bescherming van werknemers op te vullen met een richtlijn inzake maximale werktemperaturen.

Meer info kan nagelezen worden in onderstaande rapporten van de EVV:

Bronnen:

 • Beswic
 • EVV (ETUC)

B. Cybersecurity en digitalisering op laag niveau in Vlaamse ondernemingen

De Voka DigiScan, ingevuld door meer dan 1000 Vlaamse ondernemingen gedurende 2 jaar, wijst uit dat het merendeel van de Vlaamse ondernemingen een achterstand kent op het vlak van cybersecurity en digitalisering.

Op haar website publiceert Voka enkele van de belangrijkste besluiten naar aanleiding van deze scan:

 • grote digitale kloof tussen kleine en grote ondernemingen
 • gebrek aan duidelijke strategie en actieplan
 • er wordt geen rekening gehouden met externe evoluties (trends, technologieën, concurrenten, …)
 • geen vast budget voor digitale transformatieprojecten
 • onvoldoende definiëring van rollen en verantwoordelijkheden inzake digitalisering
 • te weinig aandacht voor menselijk kapitaal en/of aanwezig talent
 • ontbreken van een "omnichannel" waarbij analoge en digitale verkoopskanalen op elkaar zijn afgestemd
 • te weinig digitale beveiligingsstrategie/beveiligingsmaatregelen
 • nog steeds te veel manueel datawerk
 • ook bij productiebedrijven te vaak manuele opvolging van processen

Bron: Voka

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze rubriek doet aankondiging van nieuwe aanwinsten. U kan dit steeds eigenhandig raadplegen:

nieuwsoverzicht 8-12 augustus (wk 32)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.