Donderdag 9 juni 2022: World Accreditation Day (WAD 2022)

 09/06/22

Nieuws

9 juni is de Wereld Accreditatiedag 2022, een gezamenlijk initiatief van het ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en het IAF (International Accreditation Forum) met als doel het promoten van de waarde van accreditatie.

Het thema van dit jaar is: ‘Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment.’ (Accreditatie: duurzaamheid in economische groei en milieu). Deze twee aspecten verwijzen naar twee belangrijke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name die voor duurzame economische groei en milieu.

SDG’s kunnen omschreven worden als werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Deze doelen (in totaal 17) werden door de lidstaten van de VN vastgelegd in een agenda (= de SDG’s) voor 2015-2030. Energiebesparing, klimaatverandering, proper water en circulariteit vormen belangrijke aspecten om de doelstellingen te bereiken.

Certificatie en accreditatie spelen hier een voorname rol:

  • Het kunnen aantonen van conformiteit, middels certificatie, keurmerken en testen, geeft vertrouwen in de internationale keten en het behalen van de SDG’s. Partijen kunnen laten zien dat het product of de dienst bijdraagt aan een veilige en propere wereld.
  • Ecosystemen komen onder druk en we verbruiken teveel natuurlijke grondstoffen waaronder fossiele brandstoffen. Accreditatie kan helpen aan de noodzakelijke verschuiving naar een circulaire economie en kan duurzamere vormen van produceren ondersteunen.

Normen en accreditatie zorgen ervoor dat organisaties richtlijnen krijgen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals SDG’s. Het gebruik van normen kan op die manier organisaties helpen milieuvriendelijker te werk te gaan.

ISO ontwikkelt normen die hieraan bijdragen. Denk maar aan normen waaraan laboratoria of certificerende instellingen moeten voldoen. Hierover worden wereldwijd afspraken gemaakt waartegen de accreditatieinstellingen, in België Belac, kunnen accrediteren. Dan weten de ketenpartijen dat de toetsing aan de norm, de conformiteitsbeoordeling, op een kwaliteitsvolle manier is uitgevoerd.

Een brochure met meer informatie is beschikbaar op de website van het IAF, evenals een gezamenlijke verklaring van de voorzitters van de IAF en een officiële WAD 2022-poster. Bovendien werd een ondersteunende video uitgebracht op het IAF-ILAC YouTube-kanaal. Het IAF en het ILAC organiseren ook vandaag een virtueel evenement. Op de websites van het IAF en het ILAC worden casestudy's, onderzoek en ondersteunend materiaal voorgesteld die de voordelen en waarde van accreditatie aantonen, speciaal naar het vergroten van de duurzaamheid.

Donderdag 9 juni 2022: World Accreditation Day (WAD 2022)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.