25-3-2023: overschakeling naar zomeruur – implicaties loon ploegenarbeid

 24/03/23

Nieuws

De nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart wordt de klok één uur vooruitgezet: 2u wordt 3u.

1. Impact loon voor werknemers die in nachtploeg werken bij de overschakeling naar het zomeruur én bij de overschakeling naar het winteruur

Om het probleem te regelen van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand worden betaald en die bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur betrokken zijn, werd reeds in 1977 een cao afgesloten.

De regel is dat deze werknemers die in totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur wordt ingevoerd, voor de tijdens die twee nachten verrichte arbeid het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Dat loon zal worden uitbetaald naar rata van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rata van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waar de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.

Het 9e uur dat dit weekend zal gepresteerd worden bij overschakeling naar het winteruur, werd vervroegd betaald in maart dit jaar, bij overschakeling naar het zomeruur (waar 7u gewerkt werd maar 8u betaald).

Die werknemers ontvangen dus in totaal het normale loon voor twee prestaties van 8 uren.

2. Impact loon voor werknemers die in nachtploeg werken bij de overschakeling naar het zomeruur of bij de overschakeling naar het winteruur

Indien de organisatie van het werk de toepassing van de hierboven vermelde regeling niet toelaat en het dus om werknemers gaat die slechts in één van de twee betrokken nachtploegen werken:

a) ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg ;

b) ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Bron: cao nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur

25-3-2023: overschakeling naar zomeruur – implicaties loon ploegenarbeid

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.