Uitbreiding lijst beroepsziekten

 10/08/22

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op 9 augustus verscheen het KB houdende uitbreiding van de lijst van de beroepsziekten, zoals aangekondigd in het

nieuwsoverzicht van week 20.

Hiermee worden drie ziekten toegevoegd aan de lijst van de beroepsziekten:

  1. eierstokkanker veroorzaakt door asbest
  2. systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat
  3. uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling

Daarnaast wordt ook de bijlage bij het besluit gewijzigd, in die zin dat hierin bepaald wordt onder welke voorwaarden de betrokkenen geacht worden te zijn blootgesteld aan het beroepsrisico.

Deze wijziging verlicht de bewijslast voor getroffenen en maakt het mogelijk hen te vrijwaren van hun procedurele last. Dit versnelt de behandeling van hun verzoek en dus ook de uitbetaling van hun vergoeding indien de ziekte wordt erkend.

Hoewel het reeds mogelijk was vergoed te worden voor deze drie ziekten op grond van artikel 30bis vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, was de bewijslast echter zwaarder voor het slachtoffer dat moest aantonen dat de ziekte haar effectieve oorzaak had in de uitoefening van de professionele activiteit. Door een ziekte in de lijst op te nemen en de blootstellingscriteria vast te stellen wordt, zodra het bestaan van de ziekte en het bestaan van een blootstelling aan het beroepsrisico om de ziekte op te lopen zijn aangetoond, onweerlegbaar vermoed dat de blootstelling in het bewuste geval de oorzaak van de ziekte is.

Bron: KB 17-7-2022, BS 9-8-2022

Uitbreiding lijst beroepsziekten

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.