nieuwsoverzicht 12 tot 16 feb 2024 (wk 8)

 20/02/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

ECHA-databank voor chemicaliën / Algoritmisch management / Deadline opleidingsplannen / Webinar re-integratie en medische overmacht

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe ECHA-databank voor chemicaliën

ECHA lanceert een nieuwe databank: ECHA CHEM. In deze tool publiceert men allerhande informatie over chemische stoffen. De eerste versie, die nu reeds beschikbaar is, omvat alle info over REACH-registraties en er zit nog meer aan te komen.

In de ECHA-databank worden alle gegevens die door de industrie worden ingediend gecombineerd met de informatie gegeneerd uit de regelgevingsprocessen van de EU. In eerste instantie bevat de databank informatie van meer dan 100 000 REACH-registraties ingediend bij ECHA. In een latere fase zal ook de inventaris van indelingen en etiketteringen worden opgenomen en vervolgens ook een eerste deel regelgevingslijsten.

De nieuwe ECHA CHEM kan je hier raadplegen.

Bron: ECHA

B. Algoritmisch management

Bij AI denken we al snel aan het genereren van teksten of afbeeldingen, maar de toekomst heeft meer voor ons in petto. Denk maar aan algoritmisch management. Bij deze vorm van leiding geven worden de menselijke besluitvormers vervangen door systemen gebaseerd op data. Zo kan men met behulp van algoritmes die data gebruiken om de werknemers te gaan controleren, aansturen en beoordelen.

Een volledige overschakeling is bij de meeste bedrijven nog niet aan de orde, maar er wordt vaak wel al een combinatie met traditioneel management toegepast. Zo gebruiken managers van vlees en bloed vaak een dashboard waarin de werknemer in kaart wordt gebracht.

Er zijn best wel wat voordelen verbonden aan het algoritmische management: efficiëntie, een slimmer werkproces en het nauwkeurig meten van prestaties. Natuurlijk kent dit type management ook zijn uitdagingen. Er wordt vaak uitgegaan van de perfecte omstandigheid waarin geen rekening wordt gehouden met menselijke factoren (denk maar aan file voor pakjesbezorgers). Het gevaar bestaat dan ook om de gevolgen van ‘verkeerd gedrag’ bij individuen te leggen terwijl het beter is om een groep aan te spreken.

Een belangrijke piste om naar algoritmisch management te kijken is die van de veiligheid. Zo bestaan er bijvoorbeeld algoritmes die op basis van camerabeelden toezicht houden op het naleven van veiligheidsmaatregelen. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld een toegangsdeur niet open te laten gaan wanneer de gepaste PBM’s niet gedragen worden.

Momenteel bestaat hierover nog geen wetgeving, maar het kan zeker interessant zijn om als organisatie alvast na te denken over de mogelijkheden en jullie visie hierover.

Bron: TNO

C. Deadline opleidingsplannen : 31 maart

Werkgevers zijn verplicht een opleidingsplan op te stellen dat in hun bedrijf moet worden uitgevoerd. Hiervoor hebben ze tot 31 maart 2024 de tijd.

Hoewel in de regelgeving voorzien is dat dit plan binnen de maand na de inwerkingtreding ervan op elektronische wijze bezorgd moet worden aan een door de Koning aangewezen ambtenaar, zijn de modaliteiten hierrond nog niet vastgelegd. In afwachting hiervan wordt het opleidingsplan in de onderneming bewaard.

Het opleidingsplan dient niet aan de Arbeidsinspectie of FOD WASO overgemaakt te worden.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

D. Webinar re-integratie en medische overmacht

Op donderdag 7 maart 2024 tussen 12u en 13u lanceert INNI publishers een webinar rond het thema re-integratie en medische overmacht. Dit webinar zal worden gepresenteerd door expert in het vak Ilse Van Puyvelde.

In dit webinar stellen we ons onder andere de vraag vanaf wanneer en door wie het re-integratietraject en de bijzondere procedure medische overmacht gestart kan worden? Welke beslissingen kan de arbeidsarts hierbij nemen?

We bespreken daarnaast ook wat de arbeidsongeschikte werknemer hierbij kan doen. Moet hij/zij meewerken aan het traject en/of de bijzondere procedure? Hoe zit het met het recht op ziekte- en werkloosheidsuitkeringen? Kom het allemaal te weten tijdens dit webinar!

Het webinar wordt voorgezeten door Ilse Van Puyvelde, licentiaat in de rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994). Zij behaalde in 2015 de titel van doctor in de rechten aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de eenzijdige wijziging van arbeidsovereenkomsten. Zij is juridisch adviseur bij Co-Prev, de koepel van de erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Daarnaast is zij als navorser verbonden aan de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Universiteit Antwerpen. Ilse heeft talrijke publicaties op haar naam in het ruime domein van het arbeidsrecht, waaronder, als co-auteur, het Handboek Welzijn op het Werk. Juridische aspecten.

Gratis inschrijven kan via deze link.

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden nieuwe praktische documenten aan onze databank toegevoegd. Recent toegevoegd:

nieuwsoverzicht 12 tot 16 feb 2024 (wk 8)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.