nieuwsoverzicht 17 tot 22 sept (wk 38)

 27/09/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Onvoldoende alertheid op de werkvloer / Interactief spel kankerverwekkende stoffen / Week van het werkgeluk / Vragenlijst “International safety and wellbeing trends" / Oogletsels op het werk / Ondernemingsnummers beginnend met 1 / Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wetsontwerp wijziging arbeidsongevallenwet

Zie nieuwsbericht 20 september jl.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. 20 % van de werknemers is onvoldoende bij de pinken op de werkvloer

Uit onderzoek van Ascento, lid van HR dienstverlener Agilitas Group, blijkt dat 1 op de 5 werknemers te weinig alert is op de werkvloer.

Vermoeidheid, routine of stress kunnen de alertheid in negatieve zin beïnvloeden, wat de kans op arbeidsongevallen verhoogt.

Dit bevestigen ook de stijgende cijfers van het aantal arbeidsongevallen, zoals gepubliceerd door Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s.

Om het aantal arbeidsongevallen te verminderen, is het belangrijk om het (veiligheids)bewustzijn van de werknemers te verhogen en veilig gedrag te stimuleren.

Ascento ontwikkelde een tool, CogniReact, waarmee ze bedrijven gedetailleerde inzichten kunnen bezorgen over het perceptievermogen, de reactiesnelheid en alertheid van hun personeel en op die manier doeltreffend preventief een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen aanpakken.

Meer over de tool is terug te vinden op de website van Ascento.

Bron: ZigZagHR

B. Kankerverwekkende stoffen op de werkvloer – interactief spel voor studenten

Om studenten (en dus toekomstige werknemers) vertrouwd te maken met de maatregelen die genomen moeten worden om de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te beheersen, lanceerde de FOD WASO een interactief spel waarbij je de rol van preventieadviseur opneemt, mogelijke gevaren in een specifieke werksituatie moet identificeren en advies hierover geven aan je werkgever.

Ter preventie en beheersing van de risico’s verbonden aan kankerverwekkende stoffen op het werk, die opgewekt worden bij diverse processen, wordt in het spel gebruik gemaakt van het STOP-principe:

Substitutie: vervang het gevaarlijk product door een stof die minder gevaarlijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers

Technische maatregelen: voer technische maatregelen in om het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk te beperken (vb. afzuiging aan de bron)

Organisatorische maatregelen: voer organisatorische maatregelen in ter beheersing van de mogelijke verspreiding van kankerverwekkende stoffen (vb. beperken van de duur van blootstelling, regelmatig onderhoud van de werkplek, opleiding van werknemers die werken met gevaarlijke stoffen)

Persoonlijke bescherming: voorzien van PBM’s wanneer geen andere oplossingen mogelijk zijn (cfr. supra) (vb. handschoenen, maskers)

De tool kadert in de Roadmap on Carcinogens, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen.

Bron: BeSWIC

C. Week van het werkgeluk

Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk. Tenslotte brengen we daar een groot deel van onze tijd door. Daarbij heeft ons werkgeluk een grote invloed op de rest van ons leven. Ook voor organisaties is werkgeluk relevant. Gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek en hebben minder kans op een burn out. Bovendien blijken zij meer betrokken, productiever, coöperatiever, creatiever en innovatiever te zijn.

Dit onderwerp verdient dan ook een eigen themaweek. Zo ontstond de ‘Week van het Werkgeluk’, een internationaal initiatief dat tevens in tientallen andere landen wordt georganiseerd tijdens de laatste werkweek van september.

In België is de week van het werkgeluk een initiatief van Tryangle BV, opgericht door Griet Deca en Kim Hilgert. Zij ondersteunen organisaties in het aanpakken van issues rond stress, absenteïsme en productiviteit met focus op werken aan welzijn en geluk op het werk.

Meer info rond deze week van het werkgeluk, alsook een kalender met activiteiten, vind je online terug.

Zie ook:

Bron : weekvanhetwerkgeluk.be

D. Vragenlijst over ‘International safety and wellbeing trends’

Met de vragenlijst “International safety and wellbeing trends”, willen de initiatiefnemers in kaart brengen wat de belangrijkste trends, uitdagingen en de toekomstperspectieven zijn op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk.

Om zo representatief mogelijk te zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk veiligheidsdeskundigen en/of welzijnsdeskundigen deze lijst invullen.

Het invullen duurt ongeveer 25 minuten. Alle antwoorden worden anoniem en met strikte vertrouwelijkheid behandeld door Universiteit Antwerpen.

De vragenlijst kan nog steeds ingevuld worden via deze link.

Benieuwd naar de resultaten van de vorige afnames? Deze kan je hier terugvinden.

E. Oogletsels vormen 1 % van alle niet-dodelijke verwondingen op het werk

Er werd een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal Agentschap ter Preventie van Blindheid (IAPB) gelanceerd.

Dit rapport vestigt de aandacht op gezond zicht als integraal onderdeel van de veiligheid en productiviteit op het werk en op het feit dat er meer moet worden gedaan om de gezondheid van de ogen van werknemers te beschermen.

Volgens het rapport leven 13 miljoen mensen met een visuele beperking die verband houdt met hun werk, en vinden er jaarlijks naar schatting 3,5 miljoen oogletsels plaats op de werkplek. Dit komt neer op 1 procent van alle niet-dodelijke verwondingen op het werk.

De gezondheid van de ogen is van grote invloed op het werk: werknemers met een visuele beperking hebben 30 procent minder kans op een baan dan werknemers zonder. Het kan ook leiden tot verminderde toegang tot fatsoenlijk werk, inclusie belemmeren en een bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers op de lange termijn.

Meer dan 90 procent van de gevallen van slechtziendheid is te voorkomen of te behandelen met bestaande, zeer kosteneffectieve interventies, benadrukt het onderzoek. Dit onderstreept de noodzaak van gecoördineerde wereldwijde, nationale en werkplekinitiatieven om het welzijn van werknemers te beschermen, aangezien de gezondheid van de ogen een integraal onderdeel is van de gezondheid van werknemers.

Het rapport onderstreept dat programma's voor veiligheid en gezondheid op het werk moeten worden ontworpen met drie hoofddoelen:

 1. blootstelling aan specifieke gevaren op elke werkplek voorkomen;
 2. de bestaande gezondheid van de ogen van werknemers beschermen;
 3. en een systeem bieden om het van nature voorkomende gezichtsverlies van werknemers mee te nemen in risicobeoordelingen.

Werknemers moeten worden geïnformeerd over gevaren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van hun ogen. Werknemers en hun vertegenwoordigers moeten ook worden geraadpleegd over ooggezondheidsprogramma's en interventies op de werkplek.

De studie komt een maand voor World Sight Day, een jaarlijkse bewustmakingsdag op de tweede donderdag van oktober (dit jaar 12/10) die zich dit jaar richt op het belang van ooggezondheid op het werk met het thema 'Love Your Eyes at Work'. Op deze dag worden werkgevers over de hele wereld opgeroepen om de gezondheid van hun personeel prioriteit te geven.

Bronnen:

 • ILO
 • WHO

F. Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Ondernemingen krijgen bij inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) een uniek identificatienummer: het ondernemingsnummer, bestaande uit 10 cijfers.

Sinds 19 september jl. krijgen nieuwe bedrijven die zich inschrijven in de KBO een ondernemingsnummer dat begint met het cijfer 1 (1xxx.xxx.xxx) aangezien de reeks ondernemingsnummers die beginnen met het cijfer 0 uitgeput is.

Bestaande bedrijven behouden hun ondernemingsnummer dat met 0 begint.

Verstrekt u diensten aan ondernemingen, hou er dan rekening mee dat eventueel uw IT-applicaties aan het nieuwe nummeringssysteem aangepast zijn.

Bron : FOD Economie

G. Werkgelegenheidsconferentie 2023 – arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

In uitvoering van het federaal regeerakkoord dat een werkzaamheidsgraad van 80 % vooropstelt tegen 2030, wordt jaarlijks een conferentie over de werkgelegenheid georganiseerd.

De derde jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie ging door op 21 september 2023. Het hoofdthema van dit jaar was de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.

Uit analyses uitgevoerd door de Hoger Raad voor de Werkgelegenheid blijkt dat het verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen in gedaald is met 7,6 % in vergelijking met het jaar 2022.

Maar een segmentatie van de arbeidsmarkt op basis van geslacht is nog steeds merkbaar:

 • vrouwen werken vaker in bepaalde sectoren (bv. gezondheidszorg, onderwijs, persoonlijke dienstverlening), vaak te wijten aan andere studiekeuzes
 • vrouwen werken vaker deeltijds dan manen
 • vrouwen besteden over het algemeen meer uren aan onbetaald werk dan mannen (bv. opvoeding van de kinderen, huishoudelijke taken)

Om een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen, doen de werkgeversorganisaties enkele aanbevelingen:

 • niet-stereotype studiekeuzes stimuleren bv. meer meisjes stimuleren naar de richtingen wetenschap, techniek, wiskunde of meer jongens stimuleren naar de zorg- en socialprofitsector
 • hervorming van de verlofstelsels en een streven naar een gendergelijke opname van de verschillende verloven
 • stimulatie van volle arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
 • stimulatie van gelijkere verdeling van betaald en onbetaald werk tussen mannen en vrouwen
 • zorgen voor voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve opvang

Toch zal het stimuleren van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen alleen niet volstaat niet om tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van 80 % te bekomen.

Daarvoor moeten meerdere factoren aangepakt worden.

Bron: VBO

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Webinar « Fietsveiligheid – hoe verkeersgedrag veranderen?” (Ivo Van Aken)

Deze week in de spotlight:

Chemische agentia: 3 groene lichten - workflow – veiligheidskast (Pierre-Yves Bouvy)

nieuwsoverzicht 17 tot 22 sept (wk 38)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.